iunie 13, 2024 06:57

ADI Zona Metropolitană licitează proiectarea și execuția drumurilor de legătură

Pe baza mandatării de către membrii UAT Oradea, UAT Oșorhei și UAT Sîntandrei, ADI Zona Metropolitană Oradea a anunțat joi, 18 ianuarie 2018, printr-un comunicat de presă, lansarea procedurii publice de achiziție publică prin procedură simplificată a contractării proiectării și execuției drumurilor de legătură dintre Municipiul Oradea și comunele Oșorhei și Sîntandrei.

Implementarea acestor investiții publice de acces rutier va reduce distanțele de transport, va îmbunătăți confortul vieții locuitorilor din zonele vizate prin îmbunătățirea vitezei de deplasare, reducerea nivelului de zgomot, și prin reducerea de emisii poluante.

ADI Zona Metropolitană Oradea, în calitate de Autoritate Contractantă, invită pe cei interesați să participe, să verifice documentele disponibile pentru achizițiile menționate care au fost publicate în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) și să depună ofertele până la data de 29.01.2018, ora 15:00 pentru Proiectare și execuție pentru modernizarea drumului de legatură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu), respectiv 05.02.2018, ora 15:00, pentru Proiectare și execuție pentru realizarea unui drum de legatură între centura Municipiului Oradea (Strada Cazaban) și Comuna Sîntandrei (Strada Râturi).

SCURTĂ DESCRIERE:

1. Proiectare și execuție pentru modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu), Număr invitație / anunț: 420946 / 09.01.2018

Obiectivul de investiție vizează modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu) pe secțiunea de drum care pornește din zona neasfaltată a străzii Podgoria și continuă până la intersecția cu drumul comunal 44, (comuna Oșorhei).

Lungimea secțiunii de drum propusă spre modernizare este de aprox. 3,6 km.

Valoarea estimată a achiziței este de 6.080.759,00 lei fara TVA din care:

  • Proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului  – 61.166,00 lei fara TVA;
  • Valoarea executiei de lucrări  – cap. 4.1  5.913.365,00 lei fara TVA;
  • Organizare de santier – 106.228,00 lei fara TVA.

2. Proiectare și execuție pentru realizarea unui drum de legătură între centura Municipiului Oradea (Strada Cazaban ) și Comuna Sîntandrei (Strada Râturi) Număr invitație / anunț: 421235 / 17.01.2018

Obiectivul de investiție vizează realizarea unui drum nou de legătură între Centura Municipiului Oradea (Strada Cazaban) și Comuna Sîntandrei (Strada Râturi), având o lungime estimată de aprox. 2,8 km.

Valoarea estimata a achizitiei  8.667.986.02 lei fără TVA din care:

  • Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului  – 393.766,35 lei fără TVA;
  • Valoarea executiei de lucrări – 8.173.453.79 lei fără TVA;
  • Organizare de șantier  – 100.765,88 lei fără TVA