ANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PE MĂSURA M5/6B la GAL Poarta Transilvaniei

ANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PE MĂSURA M5/6B

~varianta simplificată~

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 21/20.06.2018, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsuri:

 • MASURA 5/6B INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL”

se prelungește până la data de 24.09.2018

 • Data lansării apelului de selecție: 26.03.2018
 • Măsurile lansată prin apelul de selecție:

 

M5/6B “INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL”

 • Beneficiari eligibili:

M5/6B “INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL”:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M 5/6B, sunt:

 • Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Asociațiile de dezvoltare intercomunitară;
 • Unităţile de cult, conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru investiții în construirea de facilități pentru servicii funerare (capele mortuare);
 • ONG-urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și natural al satelor, peisajelor rurale.

 Fonduri disponibile: 274.165,31 euro;

 • Suma maximă nerambursabilă:
 • 50.000 euro/proiect;
 • 100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI);
 • Data limită de depunere a proiectelor: 24.09.2018
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,                 Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro.
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

Apel-de-selectie-varianta-simplificata M5_6B-S2-2017