Apel de selecție GAL Pădurea Craiului – ANUNȚ

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • Data lansării apelului de selecție: 04.07.2018
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M 1/6A – Dezvoltarea durabilă a economiei prin încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale

 • Beneficiari eligibili:

Beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici, existente și nou înființate din teritoriul LEADER ”PĂDUREA CRAIULUI”;
 • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • întreprinderi sociale;
 • cooperative;
 • Beneficiarii măsurii M3/2A;6A și/sau ai măsurii M5/3A.

 Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

 • Fonduri disponibile: 240.000 euro
 • Suma maxima nerambursabilă: 80.000 euro/proiect
 • Data limită de depunere a proiectelor: 02.08.2018
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.

 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii:

Sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M1/6A disponibil pe www.galpadureacraiului.ro

 • Datele de contact pentru informații suplimentare:

Tel: 0756066545, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro

 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate

Poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

ASOCIAȚIA GAL PĂDUREA CRAIULUI

Apel selectie M1_6A – S1_2018 GAL Padurea Craiului 03072018