Back

Promovabilitate de 73,87% la examenul de Definitivare

În urma soluţionării contestaţiilor depuse, după afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi, la proba scrisă a examenului de Defintivare în învăţământ, au fost afişate rezultatele finale.

La examenul naţional de Definitivare 2018, în Bihor au fost validaţi 333 de candidaţi din care 19 s-au retras, 14 au fost absenţi, niciun candidat nu a fost eliminat.

După evaluarea lucrărilor scrise şi afişarea rezultatelor, 55 de candidaţi au depus contestaţii. După soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă, 11 candidaţi au obţinut note sub 5, 20 între 5-5.99, 19 între 6-6.99 şi 58 între 7-7.99. Cei mai mulţi candidaţi, 99, au avut note cuprinse între 8-8.99, 89 de cadre didactice au luat note cuprinse între 9-9.99 şi 4 candidaţi au obţinut nota 10 (2 la educatoare lb. română, 1 la lb. şi lit. germană, 1 la psihopedagogie specială).

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Cei 333 de candidaţi validaţi au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, iar nota obţinută la fiecare probă să nu fie mai mică de 7.

În concluzie, la examenul de Definitivare 2018, având în vedere rezultatele finale de la proba scrisă, au promovat 246 de cadre didactice şi au fost respinse 54. Procentul de promovare a crescut de la 68.77 % la 73, 87 %.

foto: infooradea.ro

 

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.