28 septembrie, termen limită pentru depunerea documentațiilor pentru subvențiile de la bugetul de stat

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor anunță că data 28 septembrie 2018, ora 14:00, este termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea subvențiilor pe anul 2019 pentru asociațiile, fundațiile române, cultele religioase recunoscute în România, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. Cererile împreună cu documentația prevăzută de lege se depun, în plic închis, la registratura AJPIS Bihor, str. Armatei Române, nr. 1 B, Oradea.

În anul 2018 au fost acordate de la bugetul de stat subvenții către trei furnizori de servicii de asistență socială de pe raza județului Bihor, în cuantum total de 501.600 lei.

Potrivit Legii 34/1998, asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică și cultele religioase recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pot primi subvenții alocate de la bugetul de stat, care vor fi utilizate, in exclusivitate, pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, potrivit legii, au dreptul să beneficieze de acestea.

Subvențiile de la bugetul de stat se pot aloca asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţa socială se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale tarii şi care au încheiat convenţii cu  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru prestarea acestor servicii.

foto: bihon.ro