Back

László Borbély: ”Expertul în dezvoltare durabilă este o ocupație recunoscută oficial în România”

Ocupația de ”expert în dezvoltare durabilă” a fost inclusă în categoria meseriilor recunoscute în România, la propunerea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. În acest sens, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al președintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea nomenclatorului Clasificării ocupațiilor din România.

“Ne dorim ca expertul în dezvoltare durabilă să devină o ocupație indispensabilă pentru orice organizație din România. Fie că vorbim de administrația publică, fie de mediul privat sau societatea  civilă, experții vor fi cei care vor uni interesele acestor entități pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă”, a subliniat László Borbély, consilier de stat pe probleme de dezvoltare durabilă.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României își propune să creeze grupuri de experți, conectați în rețele naționale, care să lucreze pentru îndeplinirea obiectivelor înscrise în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Printre acestea amintim că se numără: sănătate și bunăstare, eliminarea sărăciei, eliminarea foametei, muncă decentă și creștere economică.

“Expertul în dezvoltare durabilă este o ocupație aplicabilă în economie și finanțe, sănătate, educație, mediu, industrie sau infrastructură. Vorbim despre o ocupație de viitor, conectată la realitate”, a mai explicat László Borbély.

Pentru punerea în operă a prevederilor europene și a celor din documentele ONU în materie de dezvoltare sustenabilă a fost înființat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017. Departamentul funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului, finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

Ce este dezvoltarea durabilă?

Definiția dezvoltării durabile dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare este: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

Iniţial, dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi cauta in primul rand prezervarea calităţii mediului înconjurător. In prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, şi sub aspect economic şi social. Obiect al dezvoltării durabile este acum şi preocuparea pentru dreptate şi echitate între state, nu numai între generaţii.

Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica al caror fundament îl reprezinta asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice si potențialul natural. Dezvoltarea durabilă trebuie privită ca o adaptare a societății și a economiei la marile probleme cu care omenirea se confruntă în prezent. Oamenii stau în centrul preocupărilor dezvoltării durabile. Ei au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă, în armonie cu natura.

Aspecte ale dezvoltării durabile:

 • Abordarea integrativă

 • Principiul „Gândeste global, acționează local!”

 • Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, aparent independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare:

 1. Îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare – care stabilesc scopul durabilităţii.
 2. Îndeplinirea nevoilor – care definește scopul dezvoltării
 3. Mentinerea compatibilității dintre dimensiunea populației și capacitatea productivă a eco-sistemului care recunoaște că exista limite și cerinte pentru echilibru
 4. Implementarea unui proces al schimbării – care confirmă că definirea cerințelor și nevoilor pentru dobândirea echilibrului durabil se va schimba odata cu situațiile, condițiile și timpul.

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere, prin următoarele elemente :

 • economie: eficiență, creștere, stabilitate
 • societate: nivel de trai, echitate, dialog social și delegarea responsabilităților, protejarea culturii/patrimoniului
 • ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate, evitarea poluării

La nivelul Uniunii Europene, în cadrul Consiliul European de la Goteborg, din iunie 2001, a fost adoptată Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă. Obiectivele generale ale Strategiei sunt următoarele:

 • Limitarea schimbarilor climatice și a costurilor și efectelor sale negative pentru societate și mediu.
 • Asigurarea că sistemul de transport satisface nevoile economice, sociale și de mediu ale societatii noastre, minimizând impacturile sale nedorite asupra economiei, societății și mediului.
 • Promovarea modelelor de producție si consum durabile.
 • Îmbunătățirea managementului și evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor.
 • Promovarea unei bune sănătați publice în mod echitabil și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor asupra sănătății.
 • Crearea unei societăți a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarității între și în cadrul generațiilor, a asigura securitatea și a crește calitatea vieții cetățenilor ca o preconditie pentru păstrarea bunăstării individuale.
 • Promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, asigurând că politicile interne și externe ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă și angajamentele internaționale ale acesteia.

surse:

http://www.serviciisociale.info/js/ckfinder/userfiles/files/Dezvoltare%20durabila.pdf

http://comunitatedurabila.ro/articol/8/ce-este-dezvoltarea-durabila.html

http://planningoradea.blogspot.ro/2011/11/principiile-dezvoltarii-durabile.html

foto: știri.ong

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.