mai 24, 2024 10:14

Primăria Oradea va amenaja un nou parc în Cartierul Soarelui

Aleșii orădeni au votat recent obiectivul de investiție „Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui”, proiect ce face parte din planurile municipalității de creștere a suprafeței spațiilor verzi urbanizate de la 1,19% la 5,25% până în anul 2030. Tema de dezvoltare, regenerare și urbanizare a spațiilor verzi, identificată în strategia „Oradea, orașul spațiilor verzi” are în vedere creșterea suprafețelor spațiilor verzi, echilibrate pe cartiere, și pe baza unor indicatori ce corelează densitatea populației și procentajul de spații verzi publice și private (26 mp/locuitor).

Obiectivul de investiție „Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui” din municipiul Oradea propune integrarea acestui spațiu periferic în trama arhitecturală socială a orașului. Construită ca o grădină de cartier, această zonă își propune să extindă înțelesul urban al orașului Oradea dinspre zona centrală înspre zonele periferice.

Suprafața propusă pentru realizarea parcului este de 31.392 mp. Amplasamentul parcului va permite accesul populației din diferite zone ale orașului și va fi un punct de atracție și de petrecere a timpului liber pentru toți locuitorii din zona cartierului Soarelui și din cartierele învecinate.

Prima etapă în realizarea acestui parc va consta în ample lucrări de îmbunătățire funciară în vederea asigurării condițiilor propice dezvoltării materialului dendrologic sădit.

Parcul va fi populat cu specii de arbori rezistenți (stejar, arțar, liquidambar/arbore de gumă), cu o bogată capacitate de a genera oxigen și, de asemenea, va fi protejat de o perdea fonică înaltă care va contribui și la îmbunătățirea calității aerului.

Pentru udarea spațiilor verzi proiectul prevede o rețea de irigare compusă din stație de pompare, instalații cu aspersoare și instalații de udare prin picurare.

Rețeaua de alei a parcului a fost astfel gândită încât să lege cele trei zone de acces printr-un culoar pietonal cu o lățime de 2 m, care să permită acces facil în toate zonele de interes ale parcului: teren de baschet, zone de relaxare, zone de joacă pentru copii etc. Locurile dedicate copiilor vor fi răspândite în întreg parcul, atât în zona de expunere solară cât și în zona de umbră, în zona învecinată cu zona principală a parcului cât și lângă terenul de sport. Parcul va cuprinde o zonă dedicată șahului, dar și o pistă de alergare cu o lățime de 1,2 m și cu o suprafață de 781 mp.

Principalele elemente de mobilier urban sunt băncile de relaxare și elementele de joacă pentru copii (ansamblu joacă, leagăne duble, mese de șah, suprafețe destinate tenisului de masă). Băncile, în număr de 84, vor fi amplasate de-a lungul aleilor. Parcul va fi prevăzut cu coșuri de colectare a reziduurilor, cu capac metalic și scrumieră.

Valoarea totală a investiției este de 7.049.120,57 lei (TVA inclus), durata de realizare fiind de 11 luni.

Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor indistriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, având ca obiectiv reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor de reședință de județ și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate, conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.