Standard de calitate și 50 de persoane instruite: un nou proiect de implementat în CJ Bihor

Consiliul Județean Bihor implementează, în perioada 1 august 2018 – 29 noiembrie 2019, proiectul Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală din județul Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – acronim ISOBihor, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

Joi, 27 septembrie, la sediul CJ Bihor, a avut loc lansarea oficială a acestui proiect. Lucia Pantea, în calitate de manager de proiect, a prezentat principalele activități, precum și obiectivele acestui demers. Astfel, obiectivul general al proiectului îl reprezintă introducerea sistemelor și standardelor comune la nivelul Consiliului Județean Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și dezvoltarea abilităților în domeniul managementului calității a angajaților din administrația publică și aleșilor locali din județul Bihor. Concret, pe lângă implementarea sistemului de management al calității și obținerea certificării ISO 9001:2015, proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile a 50 de persoane angajate în CJ Bihor, grup țintă selectat atât din rândul angajaților, cât și a consilierilor județeni, aceștia urmând să participe la cursuri în domenii care să asigure o mai bună administrate a patrimoniului județului și organizarea mai eficientă, orientată spre calitate.

Valoarea totală a proiectului este de 609.874 lei, din care contribuția FSE și a Guvernului României este de 597.676,52 lei, iar contribuția proprie a CJ Bihor este de 12.197,48 lei.

Lansarea proiectului #ISOBIHOR, un proiect pentru introducerea sistemului de calitate în administratia judetului

Posted by Știri Bihor.Info on Thursday, September 27, 2018