iunie 13, 2024 06:32

Imobilul Grădiniței nr.28 va fi reabilitat cu fonduri europene

În data de 3 octombrie 2018, Primăria Municipiului Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, finanțat prin Programul Operațional Regional Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Valoarea totală a contractului este de 4.566.243,10 lei (TVA inclus), din care 4.548.392,15 lei valoarea totală eligibilă. Din suma totală, 3.866.133,33 lei (reprezentând 85%) este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 591.290,98 lei (13%) este valoare suportată de către statul român; cofinanțarea proprie a beneficiarului fiind de 90.967,84 lei (2%), la care se adaugă cheltuieli neeligibile în valoare de 17.850,95 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Extinderea și dotarea imobilului care găzduiește Creșa și Grădinița cu program prelungit nr. 28 din Oradea cu 646.91 mp suprafață construită precum și dotarea corespunzătoare a acestuia.

2. Creșterea capacității infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară și preșcolară) cu un număr de 140 de locuri nou create, care vor fi ocupate în termen de 3 ani de la finalizarea investiției.

3. Crearea unei săli multifuncționale necesară desfășurării activităților specifice pentru viitorii participanți la procesul educațional, care va putea fi folosită prin intermediul unei săli de grupă organizată în mod special în acest sens.

Prin intermediul investiției se urmărește creșterea calității infrastructurii pentru asigurarea accesului sporit la educaţie timpurie, Creşa nr. 4 „Scufița Roșie” având nevoie de spațiu suplimentar în care să-și desfășoare activitatea, cel existent fiind insuficient. Astfel, prin proiect se propune extinderea clădirii Grădiniței cu program prelungit nr. 28 din str. Aleea Onisifor Ghibu nr. 16 cu un corp de clădire al cărui parter are destinația de creşă cu 3 grupe și cu o capacitate de 60 de locuri, iar etajul clădirii edificate va avea destinația de grădiniță cu 4 grupe cu o capacitate totală de 80 de locuri, una din grupe fiind astfel dimensionată încât să corespundă și pentru o sală multifuncțională. Numărul de locuri a fost stabilit având în vedere un număr total de cereri de înscriere pentru Grădinița nr. 28 și Creșa nr. 4, care pentru anul școlar 2015/2016 era cu 120 mai mare decât numărul de locuri.

Durata contractului de finanțare este de 19 luni de la semnarea acestuia.