aprilie 23, 2024 17:34

La 1 noiembrie începe procedura de depunere a cererii pentru o locuință ANL

În perioada 01 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018, cetățenii interesați pot depune dosare în vederea repartizării de locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, devenite libere.

Dosarul se depune la Primăria Oradea – Centrul de Relații cu Publicul (în Piramidă) și trebuie să cuprindă documentele prevăzute în anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 895 din 24.09.2018. Dosarul incomplet și cel depus după termen va fi respins. Solicitanții care au avut dosare depuse în anii anteriori și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar în sesiunea 2018. Dosarele depuse în anii anteriori NU se iau în considerare.

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin A.N.L., dosarele vor fi analizate de Comisia socială, cu respectarea criteriilor de acces și a criteriilor de selecție pin punctaj aprobate prin H.C.L. nr. 895 din 24.09.2018.