Back

Lansare proiect “Înființarea de către SC ISCUSITUL SRL a unei noi unități de prestare servicii în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate”

Anunț de presă
Data: 31.10.2018

Lansare proiect “Înființarea de către SC ISCUSITUL SRL a unei noi unități de prestare servicii în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate”

SC ISCUSITUL SRL, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finantare nr. 2774/06.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intemediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul “Înființarea de către SC ISCUSITUL SRL a unei noi unități de prestare servicii în domeniul recuperării materialelor reciclabile sortate”, cod SMIS 115257, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului este de 5.893.386,87 lei, valoare eligibilă este de 4.936.003,74 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 3.493.762,26 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 de luni, respectiv între data de 05.05.2017 și 31.05.2019 iar locaţia implementării este situată în Municipiul Oradea, jud. Bihor.

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului este îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii ISCUSITUL SRL prin investitii în echipamente cu o productivitate superioara si forta de munca specializata. Acest obiectiv se va realiza pe fondul aplicarii unei politici care vizeaza oferirea unui raspuns adecvat la exigentele de calitate solicitate de catre clientii actuali si potentiali ai companiei. Acest proiect vizează achiziția și punerea în funcțiune a 4 utilaje, înființarea unui flux tehnologic nou precum și crearea a 2 locuri de munca pentru persoane din categorii defavorizate.

SC ISCUSITUL SRL
Persoană de contact: Responsabil de proiect MIHELE MIHAI
Email: iscusitul2.2por@gmail.com, tel. 0741560085
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.