O nouă sesiune de licitație publică pentru teren în Cartierul Tineretului

Primăria Oradea organizează a V-a sesiune a licitației publice deschise cu strigare în vederea concesionării unor parcele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, situate în Oradea, zona Calea Clujului, Cartierul Tineretului, în vederea construirii de locuințe familiale.

Datele de contact ale concedentului sunt: Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea – 410100, Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor, cod fiscal: RO 35372589, tel: 0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro .

Preţul de pornire (redevența) a licitației este de 3,20 lei/mp/an. Pasul de licitație: 0,5 lei.

Data limita de depunere a ofertelor este 19 noiembrie 2018, ora 09:00.

Informațiile şi documentația de atribuire se găsesc accesând site-ul www.oradea.ro – secțiunea Licitații.