mai 24, 2024 09:09

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M5/6B Infrastructura socială și servicii de bază – Anunț GAL Poarta Transilvaniei

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • MĂSURA 5/6B INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL-componenta I”

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M5/6B – 02/18 – 29.10.2018

 • Data lansării apelului de selecție: 29.10.2018
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M5/6B “INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL”

 • Beneficiari eligibili:

M5/6B “INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII DE BAZĂ, PATRIMONIU LOCAL”:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M 5/6B – componenta I, sunt:

 • Furnizorii de servicii sociale, acreditați;
 • Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, acreditat ca furnizor de servicii sociale.
 • Fonduri disponibile: 150.000 euro;
 • Suma maximă nerambursabilă:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit și nu va depăși:

 • 50.000 euro/proiect;
 • 100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI);
 • 150.000 euro/proiect în cazul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI.
 • Data limită de depunere a proiectelor: 03.12.2018
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.

 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,   Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro.
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsuri lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

Anunt prelungire Apel-de-selectie-M5_6B-infr. sociala2018