mai 24, 2024 09:15

Calendar de activități pentru învățământul profesional și dual

Inspectoratul Școlar Județean anunță calendarul acțiunilor ce urmează să fie întreprinse pentru stabilire cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2019/2020, conform ordinelor de ministru nr. 5033/29.08.2016 și nr. 3554/29.03.2017, prin care au fost aprobate Metodologiile de organizare și funcționare ale învățământului profesional și ale învățământului dual.

De asemenea, prin ordinul de ministru nr. 5402/01.11.2018, a fost aprobat Calendarul etapelor și acțiunilor privind stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional, pentru anul școlar 2019-2020.

Conform acestor Metodologii, clasele de învățământ profesional sau cele de  învățământ dual pot funcționa doar la solicitarea operatorilor economici interesați, în parteneriat cu unitățile școlare de învățământ profesional și tehnic.

Pentru derularea etapelor și acțiunilor legate de stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și la învățământul profesional pentru anul școlar 2019/2020, Inspectoratul Școlar Judeţean Bihor a postat pe site-ul propriu următoarele documente:

  • Ordinul 5033/29.08.2016 – Metodologie funcționare învățământ profesional
  • Ordinul 3554/29.03.2017 – Metodologie funcționare învățământ dual
  • Ordinul 5402/01.11.2018 – Calendarul detaliat al etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual și pentru învățământul profesional pentru anul școlar 2019/2020
  • Model – Solicitare școlarizare prin învățământul profesional
  • Model – Solicitare școlarizare prin învățământul dual

Menționăm că formularele de solicitare completate se pot transmite în format pdf, până în data de 23.11.2018, la I.Ş.J. Bihor, adresa de e-mail contact@isjbihor.ro sau pe  adresele de e-mail ale unităților școlare partenere.