mai 24, 2024 09:36

Prelungire Apel de selecție – Anunț GAL PĂDUREA CRAIULUI

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

Data lansării apelului de selecție: 15.10.2018

 

Data publicării prelungirii apelului de selecție: 29.11.2018

 

Măsura lansată prin apelul de selecție:

MĂSURA M 2/6B  – ”DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI RURAL”

Beneficiari eligibili:

COMPONENTA A – INVESTIȚII

☑        Autoritățile publice locale și asociațiile acestora (ADI-uri);

☑        Asociații și fundații;

 

COMPONENTA B – SERVICII

☑        Asociații și fundații;

 

COMPONENTA C – INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ

  • Furnizori acreditați de servicii sociale;
  • GAL PĂDUREA CRAIULUI, în situația în care, în urma lansării primului apel de selecție, nu se depun proiecte.

Pentru proiectele de infrastructură socială solicitantul trebuie să fie la data depuneri cererii de finanțare o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale sau să încheie un acord de parteneriat cu un furnizor acreditat de servicii sociale.

Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Fonduri disponibile:Componenta A+B = 0 euro, Componenta C =  60.000 euro.

Suma maxima nerambursabilă:

Componenta A+B = 130.000€/proiect; Componenta C = 60.000 €/proiect

Data limită de depunere a proiectelor: 28.12.2018

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M2/6B disponibil pe www.galpadureacraiului.ro  

Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0756066545, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația GAL Pădurea Craiului, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

ASOCIAȚIA GAL PĂDUREA CRAIULUI

Prelungire Apel de selectie M2-6B-S1 2018 v.simplificata