iulie 15, 2024 01:57

Cinci proiecte ale Primăriei Oradea vor fi finanțate prin Programul ROHU

În urma finalizării etapei de evaluare calitativă a aplicațiilor de finanțare depuse la deschiderea celui de-al 3-lea Apel Deschis de Proiecte în cadrul Programului Interreg V-a România-Ungaria și ca urmare a deciziilor adoptate de Comitetul de Monitorizare a Programului din luna decembrie 2018 privind selecția spre finanțare a proiectelor, au fost aprobate și propuse spre finanțare următoarele proiecte spre beneficiul Primăriei Municipiului Oradea:

1. Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în judetul Bihor, Oradea și în Hajdúböszörmény prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local – Centrul de antreprenoriat Piața Cetate 

Proiectul a fost depus în parteneriat cu Agenția De Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor, Primăria Hajdúböszörmény Ungaria și Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței De Muncă Bihor, pe Axa 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă), Prioritatea de investiție 8/b: Sprijinirea creșterii favorabile a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen în cadrul unei strategii teritoriale pentru domenii specifice, inclusiv transformarea regiunilor industriale aflate în declin și sporirea accesibilității și dezvoltării resurselor naturale și culturale specifice.

Obiectivul general al acestui proiect este sprijinirea creșterii favorabile a ocupării forței de muncă în Oradea, Județul Bihor și Hajdúböszörmény prin creșterea accesibilității adecvate a persoanelor la piața forței de muncă.

Proiectul are ca obiective specifice dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale și a ocupării forței de muncă prin crearea Centrului de antreprenoriat din Oradea, Centrului mobil pentru sprijinirea producătorilor locali din județul Bihor și a Centrului pentru antreprenoriat incluziv în Hajdúböszörmény, precum și dezvoltarea inițiativelor privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională pe ambele părți ale frontierei, prin intensificarea oportunităților de angajare și a capacității de angajare.

Valoarea totală a bugetului proiectului este de 7.526.798,22 euro cu TVA. Valoarea totală a bugetului aferent Municipiului Oradea este 6.532.092,22 euro cu TVA, din care fonduri nerambursabile 1.988.194,61 euro, iar contribuția proprie a Municipiului Oradea 4.543.897,61 euro.

2. Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Județean Békés

Proiectul a fost depus pe Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, pentru obiectivul specific 4.1: Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite, Prioritatea de investiții 9/a: Investiții în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Liderul Proiectului este Spitalul Clinic Dr. Gavril Curteanu, Partenerul de Proiect fiind Spitalul Central Județean Békés.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor de sănătate în cadrul Spitalului Clinic Dr. Gavril Curteanu din Oradea și al Spitalului Central Județean Békés.

Obiectivele specifice sunt stabilirea unui sistem de servicii de sănătate interconectate în Oradea și judetul Bekes și dezvoltarea departamentelor de îngrijire a sănătății prin dotarea cu echipamente, dispozitive medicale moderne.

Aparatura medicală va fi instalată, montată, amplasată pe următoarele secții sau departamente, cu impact la nivelul întregului Spital:

– Centrul / laborator de imagistică, în cadrul căruia se vor monta un RMN, trei ecografe;

– Secția ATI, în cadrul căreia se vor monta un aparat C-arm, 5 monitoare de înaltă performanță, cinci aparate ventilație mecanică de înaltă performanță;

– Secția Radiologie, în cadrul căreia se va monta un aparat digital radiografie – scopie

– Laborator cu punct de lucru în fiecare secție – în cadrul căruia se va monta un  sistem de transport vacuum pentru probe de Laborator și Medicamente;

– Secția Chirurgie Adulți și Chirurgie Pediatrie, în cadrul căreia se va monta un turn complet 3D Full HD pentru Chirurgie Endoscopică Laparoscopică.

Suplimentar, se dorește achiziționarea unui sistem de telemedicină care va fi instalat în compartimentul de IT al Spitalului, cu terminalele în Camerele de gardă ale Spitalului (acoperind aproape integral secțiile Spitalului Municipal din Oradea), și realizarea de schimburi de practică între personalul medical al celor două spitale partenere.

Valoarea totală a bugetului proiectului este 2,954,338.00 euro cu TVA. Valoarea totală a bugetului aferent Spitalului Dr. Gavril Curteanu Oradea este 2,454,338.00 euro cu TVA, din care fonduri nerambursabile 2.405.226,70 euro, iar contribuția proprie a Municipiului Oradea este de 49.111,30 euro.

3. Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor – Hajdú Bihar 

Proiectul a fost depus pe Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, pentru obiectivul specific 4.1: Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite, Prioritatea de investiții 9/a: Investiții în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Liderul acestui proiect este Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, având ca parteneri Spitalul Gróf Tisza István din Berettyóújfalu și Municipiul Hajdúböszörmény.

Principalele rezultate ale proiectului pentru Oradea va fi o linie automatizată pentru Laboratorul de analize medicale a Spitalului, un sistem de transport a probelor intre secții și laborator (probele ajungând în laborator în câteva secunde), precum și implementarea unei soluții informatice de informare a populației privind analizele medicale pe care și le pot face.

Implementarea proietului va aduce beneficii precum scăderea semnificativă a timpului necesar analizelor medicale (cu incidență mare pentru cazurile urgente, 31% din analize se fac pentru UPU), degrevarea resursei umane de activități recurente, scăderea semnificativă a riscurilor generate de erori umane (contaminarea sau încurcarea probelor), creșterea capacității laboratorului – poate deveni o soluție eficientă pentru toate spitalele publice din Oradea, scăderea costurilor operaționale, îmbunătățirea sănătății populației printr-o mai bună informare în ceea ce privește prevenția și identificarea timpurie a bolilor. Acesta va fi un model de bună practică, fiind unic în sistemul public de sănătate din România. Eficiența (cost/analiză) și eficacitatea sistemului ar deschide calea centralizării serviciilor publice de analize medicale.

Valoarea totală a bugetului proiectului este 3.000.000 euro cu TVA. Valoarea totală a bugetului aferent Spitalului Clininc Județean de Urgență Oradea este 2.000.000 euro cu TVA, din care fonduri nerambursabile 1.960.000,00 euro, contribuția proprie a Municipiului Oradea fiind 40.000,00 euro.

4. Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră 

Proiectul a fost depus de către Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, în calitate de Lider de Proiect, în parteneriat cu  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea și Universitatea din Debrecen, pe Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, pentru obiectivul specific 4.1: Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite, Prioritatea de investiții 9/a: Investiții în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Principalele rezultate ale proiectului de cooperare sunt dotarea Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara cu echipamentele necesare pentru chirurgia cardiovasculară pediatrică, specializare care nu este acoperită în zona transfronalieră, reabilitarea și dotarea secției de ginecologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea (bloc operator, ATI și secție cu paturi), realizarea de schimburi de experiență și training pentru personalul medical in comun cu partenerii de proiect, precum și acțiuni de screening pentru pacienți (ex: pentru defecte cardiace fetale, tumori ovariene).

Valoarea totală a bugetului proiectului este 3.000.000 euro cu TVA. Valoarea totală a bugetului aferent Spitalului Clininc Județean de Urgență Oradea este 1.200.000 euro cu TVA, din care fonduri nerambursabile 1.176.000,00 euro, contribuția proprie a Municipiului Oradea fiind 24.000,00 euro.

5. Îmbunătățirea serviciului de transport public la nivelul polilor urbani Oradea și Debrecen

Proiectul a fost depus pe Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor, Prioritatea de investitii 7/c: Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv zgomot redus) și cu emisii scăzute de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și maritime, a porturilor, a legăturilor multimodale și a infrastructurii aeroportuare, pentru a promova mobilitatea regională și locală durabilă.

Liderul de Proiect este Oradea Transport Local SA, partenerii de proiect fiind ADI Transregio și Compania de Transport Debrecen.

Activitățile proiectului cuprind achiziția a 7 autobuze noi, de tip Euro 6, pentru S.C. Oradea Transport Local S.A., elaborarea unui Studiu de Flux de călători la nivelul rețelei de transport public local din Oradea, Borș, Sînmartin și Biharkeresztes, realizarea unor anchete Origine-Destinație în Municipiul Oradea, elaborarea unui Plan de Dezvoltare/Actualizare a rețelei de transport public local în Municipiul Oradea, achiziția unui sistem automat de localizare vehicule și informare călători (inclusiv achiziția și instalarea unui număr de 50 de panouri de informare în timp real în stațiile de transport public din Oradea) și realizarea unei aplicații mobile care să permită planificarea călătoriilor în timp real la nivelul sistemului de transport public din Oradea, Borș, Sînmartin și Biharkeresztes.

Valoarea totală a bugetului proiectului este 2.930.600 euro cu TVA. Valoarea totală a bugetului aferent Spitalului Clininc Județean de Urgență Oradea este 1.992.600,00 euro cu TVA, din care fonduri nerambursabile 1.952.748,00 euro, contribuția proprie a Municipiului Oradea fiind 39.852,00 euro.

Programul Interreg V-A România-Ungaria oferă o gamă largă de oportunități de finanțare, acordate în mod direct proiectelor cu caracter transfrontalier, cu scopul de a facilita dezvoltarea armonioasă, coordonată, bazată pe cooperare, a regiunii de frontieră.