aprilie 23, 2024 16:54

Gheorghe Bogdan, deputat PSD: „Mă simt obligat să fac ceva ACUM pentru a păstra mediul înconjurător cât mai curat pentru generațiile viitoare”

Gheorghe Bogdan, deputat PSD de Bihor și secretar al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, a participat duminică, 9 decembrie, la Cracovia, în Polonia, la reuniunea parlamentară din marja Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice – COP24, eveniment organizat de Uniunea Interparlamentară și Seimul polonez. Din delegația Parlamentului României au făcut parte și deputatul Ion Cupă, președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, și senatorii Derzsi Akos și Roxana Natalia Pațurcă, parlamentarii fiind desemnați de către Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare să participe la aceste dezbateri.

Reuniunea a oferit parlamentarilor posibilitatea de a obține informații cu privire la principalele aspecte și orientări ale COP24, de a interacționa cu experții și negociatorii implicați direct în procesul de luare a deciziilor al Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), de a dobândi o mai bună cunoaștere a recomandărilor incluse în Planul Parlamentar de Acțiune privind Schimbările Climatice al UIP, precum și de a discuta despre modalitățile de transpunere a Acordului de la Paris în legislația națională.

Programul reuniunii a inclus o sesiune de informare privind stadiul transpunerii în practică a prevederilor Acordului de la Paris prin intermediul Contribuțiilor determinate la nivel național și trei dezbateri pe temele Dezvoltarea și consolidarea cadrului juridic și de reglementare pentru acțiunea în domeniul schimbărilor climatice la nivel național; Crearea unui cadru propice pentru investiții în energie regenerabilă; Instrumente economice în legile și politicile naționale de mediu. Principalele concluzii ale reuniunii, cuprinzând recomandări în atenția parlamentarilor și a guvernelor, vor fi sintetizate într-un document final.

Pentru mine, ca parlamentar român, subiectul și discuțiile purtate în cadrul reuniunii au fost cât se poate de utile. Suntem obligați să găsim cele mai viabile căi pentru diminuarea efectelor încălzirii globale și pentru limitarea emisiei gazelor cu efect de seră. E un adevăr incontestabil influența climei asupra cetățenilor oricărui stat, semnatar sau nu a Acordului de la Paris, iar efectele schimbărilor climatice, de asemenea.

În calitate de parlamentar, alături de colegii mei implicați în actul de decizie legislativă, consider că este necesar să gândim în perspectivă politici de protecție a mediului, aducându-ne la rândul nostru contribuția la implementarea Acordului de la Paris, iar ca simplu cetățean mă simt obligat să fac ceva ACUM pentru a păstra mediul înconjurător cât mai curat pentru generațiile viitoare, a declarat deputatul PSD de Bihor, Gheorghe Bogdan.

Deputatul Gheorghe Bogdan a mai subliniat și implicarea consecventă și contribuția Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI) în dezbaterile Uniunii Interparlamentare pe tema schimbărilor climatice și în elaborarea recomandărilor de acțiune parlamentară în domeniu.

De altfel, discuțiile despre situația actuală a mediului, precum și influența tot mai accentuată a schimbărilor climatice, au început încă din3 decembrie și se vor încheia pe 14 decembrie, la Katowice, unde are loc Conferința Națiunilor Unite (a 24-a sesiune a Conferinței statelor părți la Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice – COP24/CMP14), evenimentul reprezentând o platformă multilaterală de negocieri privind schimbările climatice, la care participă în mod activ reprezentanți din partea guvernelor, parlamentelor, mediului de afaceri, a comunității științifice și a organizațiilor non-guvernamentale.