mai 24, 2024 08:38

Lansare apel de selecție proiecte Măsura M4/1C – Anunț GAL Pădurea Craiului

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

Data lansării apelului de selecție: 05.12.2018

 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

MĂSURA M 4/1C– ”CUNOȘTINȚE ȘI INFORMAȚII ADECVATE PRACTICĂRII UNEI AGRICULTURI DURABILE ȘI PRIETENOASE CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR”

 • Beneficiari eligibili:

Beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

 

 1. Pentru acțiunile de formare solicitanții eligibili sunt entitățile publice sau private care activează în domeniul formarii profesionale a adulților.
 2. Pentru acțiunile de informare solicitații eligibili sunt entități publice și/sau private care  au în obiectul  de activitate activități de informare/ organizare  a  expozițiilor,   târgurilor și congreselor, care   îndeplinesc condițiile   de eligibilitate, care  aplica individual sau în parteneriat cu entități publice sau private  ca  de  exemplu:  instituții   de  învațământ,   asociații profesionale, institute  de cercetare, institute și stațiuni de cercetare, etc.
 3. Pentru activitățile demonstrative, beneficiarii sunt entități publice sau private,  constituite conform legislației în vigoare în  Romania, care  au  prevazute în obiectul  de  activitate activități  de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor,  realizează o propunere de proiect și depune cerere  de finanțare individual sau în parteneriat având, în acest caz, calitatea de lider. Ei îndeplinesc condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție descrise în Ghid iar parteneriatul  se  poate realiza cu entități publice sau private ca  de  exemplu: instituții de învațământ,  asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc.  Beneficiarii semnează contractele  de finanțare și derulează activități demonstrative.

 

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Alocarea disponibilă pe sesiune este: 30.000,31 de euro.

Suma maxima nerambursabilă:

 • Acțiuni de formare = minim 1.000 – maxim 30.000 de euro/proiect;
 • Acțiuni de informare = minim 1.000 – maxim 30.000 de euro/proiect;
 • Activități demonstrative = minim 1.000 – maxim 5000 de euro/proiect.
 • Data limită de depunere a proiectelor:31.01.2019
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M4/1C disponibil pe www.galpadureacraiului.ro
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0756066545, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația GAL Pădurea Craiului, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

 

ASOCIAȚIA GAL PĂDUREA CRAIULUI

Apel selectie M4-1C-S1-2018 (varianta simplificata)