aprilie 20, 2024 07:18

Anunţ de începere a implementării proiectului intitulat ,,Reabilitarea şi modernizarea staţiunii turistice balneo-climatice Băile 1 Mai, Comuna Sânmartin, judeţul Bihor” – Comuna Sânmartin, POR 7.1.

Subscrisa UAT comuna Sânmartin, cu sediul in localitatea Sânmartin, str. Principala nr. 105, judetul Bihor, avand cod fiscal  4641296, reprezentată legal prin Primar – Laza Cristian in calitate de reprezentant legal  pentru proiectul ,, Reabilitarea şi modernizarea staţiunii turistice balneo-climatice Baile 1 Mai, Comuna Sânmartin, judeţul Bihor”, respectiv in calitate de beneficiar a contractului de finantare nr. 3306/05.10.2018, derulează, începând cu data de 01-09-2017 proiectul mai sus mentionat, realizata de comuna Sânmartin, , Cod SMIS 118713  în cadrul  Regio – Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale.

Proiectul are o valoare totală de 22,547,338.17 lei, din care finanţarea nerambursabilă aprobată este de 22,064,787.39 lei. Finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la Bugetul National, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea atractivitatii si competitivitatii turistice a Bailor 1 Mai, prin imbunatatirea infrastructurii turistice si cresterea gradului de vizibilitate a resurselor naturale si antropice locale pe piața turistica interna si internaționala.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Realizarea unor campanii de promovare a Bailor 1 Mai, cu impact la nivel national si international, ce presupun realizarea unui brand turistic al statiunii, organizarea a 3 sondaje de opinie, elaborarea unui raport concluzii de piata, organizarea a 3 evenimente tip Festival de Mai, a 6 Evenimente sportive si o Conferinta de beneficii turism balnear, cu participarea la 3 targuri nationale/ internationale, crearea unei pagini web dedicate si a 2 pagini pe retelele sociale. Aceste initiative vor genera 6000 vizitatori unici pe siteul web si 6 aparitii in presa.
  2. Imbunatatirea calitatii infrastructurii publice locale a zonei Baile 1 Mai, in vederea cresterii accesibilitatii la potentialul natural existent, prin realizarea a: 3,769 km / 22.761,50 mp de Drumuri/Strazi in Statiunea Modernizate; 2,38533 km/4.831,00 mp piste de ciclisti infiintate; 4,304 km / 15.805,00 mp trotuare modernizate; 0,414 km / 1.200,00 mp Banda pentru oprire banda dedicata transport comun amenajata; 509 locuri / 6.871,50 mp de parcare in corpul drumului/ strazilor amenajate; 20.575,00 mp spatii verzi amenajate; 2042 m de retea de canalizare menajera extinsa; 857 m de canalizare menajera reabilitata; 1024 m de retea alimentare apa extinsa; 2496 m de retea alimentare cu apa reabilitata; 121 buc Stalpi iluminat stradal ornamental; 1 buc Sistem supraveghere video; 1 buc Sistem internet wireless; 5 buc Banci inteligenta tip „Smart bench mica”; 3 buc Banca inteligenta tip „Smart tree mare”; 38 buc Banci ornamentale; 3 Refugii statie autobus; 101 Cosuri de gunoi ornamentale; 1 Sigla intrare in statiune turistica; 4 Rastele biciclete; 1 Fantana arteziana ornamentala; 14 buc Stalpi iluminat in parc; 1 Reabilitare fantana arteziana; 1 Centru colectare selectiv deseuri

Proiectul de investiţii va fi implementat în comuna Sânmartin, cod postal 417495. Data începerii a proiectului este de 01.09.2017, respectiv data finalizării fiind în 30.09.2021.

Comunicare de presa incepere proiect Baile 1 Mai