iunie 13, 2024 08:28

Anunț de presă: Lansare proiect “Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, cod SMIS 115156

Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 2451/27.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul “Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, cod SMIS 115156, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Valoarea totală a proiectului este de 35.944.654,74 lei, valoare eligibilă este de 35.672.500,60 lei din care finanțarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 34,959,050.59 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv între data de 01.10.2016 și 31.03.2020, iar locația implementării este situată în Strada Corneliu Coposu nr. 12, Municipiul Oradea, jud. Bihor. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de sănătate din Municipiul Oradea – Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Anunt de presa incepere proiect Spital Gavril Curteanu