Back

Anunț de presă: Lansarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Oradea”

Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 2059/17.05.2018  încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul: ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Oradea”, cod SMIS 115162, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Valoarea totală a proiectului este de 16,108,218.07 lei, valoare eligibilă este de 16,103,505.67 lei din care finanțarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 15,781,435.56 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 47 de luni, respectiv între data de 12.01.2017 și 30.11.2020 iar locația implementării este situată în Strada Aleea Profesor Onisifor Ghibu nr 3, Municipiul Oradea, jud. Bihor.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de educație din Municipiul Oradea – Liceul Teoretic Onisifor Ghibu în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Anunt de presa incepere proiect Liceul Onisifor Ghibu

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.