Back

Anunț de presă: Lansarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale DACIA din Municipiul Oradea”, cod SMIS 115132

Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 2314/07.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale DACIA din Municipiul Oradea”, cod SMIS 115132, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiți 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Valoarea totală a proiectului este de 8.856.959,30 lei, valoare eligibilă este de 8.851.655,47 lei din care finanțarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 8.674.622,36 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 47 de luni, respectiv între data de 10.01.2017 și 30.11.2020, iar locaţia implementării este situată pe Bd. Dacia nr. 25, Municipiul Oradea, jud. Bihor.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de învățământ din Municipiul Oradea – Școala Gimnazială DACIA cu clasele I-VIII Oradea, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Anunt de presa incepere proiect Scoala Dacia

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.