Back

Anunț de presă: Lansarea proiectului “Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155

Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 2056/10.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intermediar  Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul “Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Valoarea totală a proiectului este de 34.603.060,22 lei, valoare eligibilă este de 34.352.874,32 lei din care finanțarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 33,665,816.83 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv între data de 01.10.2016 și 31.03.2020 iar locaţia implementării este situată în Strada Gheorghe Doja nr. 65, Municipiul Oradea, jud. Bihor.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de sănătate din Municipiul Oradea – Spitalul Clinic Județean de Urgență în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Anunt de presa incepere proiect Spital Clinic de Urgenta Oradea

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.