iulie 15, 2024 01:28

Automat selfpay pentru 30 de taxe

Începând de miercuri, 6 martie, contribuabilii orădeni au la dispoziție un automat selfpay pentru efectuarea plății taxelor și impozitelor, pus în funcțiune în Sala Ghișeelor din Primăria Oradea, fiind interconectat prin router GPRS cu banca-partener și cu aplicația de gestiune a impozitelor și taxelor locale.

Asemănător automatului de plăți instalat la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, acest nou terminal oferă derularea de operațiuni complexe, respectiv plata a 30 de taxe fără debit cu valoare fixă, prin selectarea tipului taxei respectiv plata impozitelor și taxelor cu debit, scanarea codului de bare și conectarea la aplicația de gestiune a impozitelor și taxelor locale.

Contribuabilii pot achita la acest automat un număr de 30 de taxe cu valoare fixă, pentru eliberarea de certificate, avize sau autorizații în următoarele domenii: urbanism, economic, juridic, arhivă, căsătorii, divorț, agricol, patrimoniu și tehnic. Valoarea acestora și numărul taxei corespunzătoare sunt afișate pe panoul informativ expus lângă aparat.

Automatul oferă contribuabilului acces facil şi securizat la informaţii detaliate privind obligativităţile sale de plată, cu respectarea normelor în vigoare privind secretul fiscal.

Echipamentul de tip bancomat permite achitarea obligaţiilor fiscale atât prin plată cu card bancar (inclusiv contactless), cât și cu numerar, fără eliberarea de rest.

Programul pilot de închiriere pe o durată de 2 ani a acestui automat de plăți face parte din strategia de e-guvernare a Primăriei Oradea şi are drept scop punerea la dispoziţia contribuabililor a unui mijloc de efectuare a plăţilor către bugetul local într-un mod simplu, coerent şi uşor de pus în aplicare. Contractul de închiriere a echipamentului asigură inclusiv mentenanţa software şi servicii suport, mentenanţă hardware, piese de schimb incluse în cost, precum şi mentenanţă corectivă, în scopul asigurării funcţionării soluţiei furnizate în parametrii optimi.

Automatul selfpay conduce la o economie majoră de timp pentru cetățeni, prin evitarea cozilor care se formează la ghișeele administrației publice.