mai 24, 2024 08:49

Primăria scoate la licitație amenajarea a trei coridoare verzi

Primăria Oradea a publicat pe site-ul instituției www.oradea.ro anunțul de participare la licitația privind contractarea serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor pentru amenajarea a trei coridoare verzi în municipiul Oradea, respectiv în cartierul Veteranilor, pe str. Ion Bogdan și în Cartierul Soarelui.

Obiectivul de investiții este ”Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic de execuție (PT), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru următoarele obiective de investiții: Lot 1 – Amenajare Coridor Verde din str. Coriolan Pop în cartierul Veteranilor, Lot 2 – Amenajare Coridor Verde din str. Ion Bogdan și Lot 3 – Amenajare Coridor Verde din str. Aurel Covaci în Cartierul Soarelui”.

Data limită de depunere a ofertelor în SICAP este 9 aprilie 2019, ora 15:00. Informații suplimentare se pot obține accesând www.e-licitatie.ro – anunț de participare nr. SCN 1039435 din data de 13.03.2019.

Valoarea totală a lucrărilor pentru cele trei loturi este 10.369.701, 95 lei. Astfel valoarea estimată pentru Lotul 1 este – 1.692.104,25 lei, valoarea estimată pentru Lotul 2 este 3.817.282,20 lei, iar pentru Lotul 3 de 4.860.315,50 lei.

În ceea ce privește durata de execuție a lucrărilor, aceasta este: Lotul 1 – 8 luni (2 luni proiectul tehnic și 6 luni execuția lucrărilor),  Lotul 2  – 12 luni (2 luni pentru proiectul tehnic și 10 luni execuția lucrărilor), iar Lotul 3 – 7 luni (2 luni pentru proiectul tehnic și 5 luni execuția).