iunie 13, 2024 09:08

ProNature, un proiect de mediu pentru zona Vadu Crișului

Consiliul Județean Bihor derulează proiectul ROHU126 – ”Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare”, acronim PRONATURE. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperare în domeniul valorilor comune și resurselor), Prioritatea de investiții (PI) 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Pentru derularea acestui important proiect, Consiliul Județean Bihor, în calitate de Lider, a încheiat la 21 iunie 2018 un parteneriat cu Primăria Vadu Crișului, Primăria Körösszegapáti din Ungaria, respectiv cu Asociația Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, fiecare dintre parteneri contribuind activ la implementarea tuturor activităților înscrise în proiect. Proiectul vizează, în fapt, adoptarea unor măsuri de protecție, conservare și valorificare a patrimoniului natural protejat prin crearea unui centru multifuncțional de monitorizare protecție și conservare a naturii, prin reabilitarea Cabanei Vadu Crișului aflată în proprietatea Consiliului Județean Bihor. De asemenea, Primăria Vadu Crișului, aflată pe teritoriul sitului ce face obiectul proiectului, va realiza un Centru de Promovare a culturii tradiționale – Casa Olarului – și va promova importanța protejării și conservării resurselor comunității prin intermediul unor evenimente.

Primăria Korosszegapati va realiza un centru de informare pentru situl Natura 2000 Berekboszormeny – Kormosdpusztailegelok HUHN 20103. Asociația Centru pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, custodele Sitului Natura 2000, Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului, participă la implementarea proiectului, prin introducerea unui sistem de monitorizare cantitativă și calitativă a fenomenului turistic în sit, activitate ce va contribui la fundamentarea unei alte activități, respectiv realizarea unui plan de management al vizitatorilor în cadrul sitului 2000.

Bugetul proiectului – aprobat prin contractul de finanțare nr. 84779, semnat la data de 31.07.2018, face referire la o valoare totală de 2.500.000 euro, din care 2.125.000 euro, adică 85%, reprezintă contribuția ERDF (FEDR), 301.901,32 euro contribuția de la bugetul celor două state (România și Ungaria) – 13%, respectiv 73 098,68 euro contribuția partenerilor, adică un procent de 2%. Pentru activitățile pe care le coordonează, Consiliul Județean Bihor are la dispoziție un buget total de 1.237.140 euro, din care 1.051.569,00 euro reprezintă contribuția ERDF (FEDR), 160.815,83 euro sunt atrași de la bugetul de stat, iar CJ Bihor are obligația de a contribui cu 24.755,17 euro. Având în vedere că proiectul a fost aprobat la finanțare în baza deciziei Comitetului de Monitorizare nr.28 din 17.01.2018, în condiții de supracontractare, facem precizarea că valoarea supusă supracontractării din ERDF este de 54.117,70 euro, iar valoarea supusă supracontractării din bugetul de stat se ridică la 8.276,23 euro.

Principala investiție în cadrul proiectului o reprezintă realizarea Centrului de monitorizare și protecție a naturii de la Vadu Crișului, ce va fi construit, de fapt, prin reabilitarea clădirii fostei cabane de la Vadu Crișului, aflată în proprietatea Consiliului Județean Bihor, însă, într-o stare avansată de degradare. Prin proiectul PRO NATURE, acest imobil va fi readus la viață, urmând să-și recapate utilitatea turistică. Prin proiect, nu doar că fațada și acoperișul imobilului vor fi reabilitate, dar și interiorul va fi recompartimentat și echipat cu mobilier și sisteme specifice:  audio-guide, sistem audio activ, microfon, videoproiector, stabilizator de tensiune, UPS, laptopuri, LCD smart, ochelari virtuali, imprimantă multifuncțională, ecran de proiecție, infotouch, sistem PC, software etc.

Pe lângă activitatea de informare și publicitate a proiectului, concretizată în realizarea de produse de informare și educaționale, cum ar fi pliante, broșuri, afișe etc., un rol important îl au și evenimentele. Astfel, în cadrul PRO NATURE, partenerii se vor întâlni în cadrul a două workshop-uri – ”Ariile naturale protejate ca destinații ecoturistice”, ce a avut deja loc în perioada 12-14 februarie, la Remeți, precum și într-un workshop privind ”Măsurile de conservare si protecție a biodiversității in siturile Natura 2000”, urmând să fie organizat, totodată, și un curs pentru ”Expert arii protejate”. Tot în cadrul proiectului va fi realizat și un site de prezentare.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, acoperind perioada cuprinsă între 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2020.

“Parteneriat pentru un viitor mai bun“

www.interreg-rohu.eu

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

articol PRONATURE