Back

Trei străzi din cartieru Gutenberg vor fi modernizate

Prinăria Oradea anunță semnarea contractului de finanțare privind ,,Regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din zona Gutenberg”, în valoare totală de 7.249.564,32 lei.

Proiectul „Regenerare fizică, economică şi socială a comunităţii defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea” a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Proiectul menționat include următoarele obiective de investiţii, pentru care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici:

– Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniţi din comunităţi marginalizate în Municipiul Oradea, Indicatori tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr. 217/2018;

–  Modernizare Strada Arabilor, Indicatori tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr.378/2018;

–  Modernizare Strada Ioan Buşiţia, Indicatori tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr.379/2018;

–  Modernizare Strada Thomas Mann, Indicatori tehnico-economici aprobaţi prin HCL nr. 377/2018.

Valoarea totală a contractului este de 7.449.335,12 lei (TVA inclus), din care 7.397.514,62 lei valoarea totală eligibilă. Din suma totală, 6.287.887,43 lei (reprezentând 85%) este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, iar 961.676,89 lei (13%) este valoare suportată de către statul român; cofinanțarea proprie a beneficiarului este de 147.950,30 lei (2%), la care se adaugă cheltuieli neeligibile în valoare de  51.820,50 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate din zona Gutenberg, municipiul Oradea, în vederea promovării coeziunii sociale şi asigurarea de servicii sociale de calitate, prin crearea unui centru de zi pentru copiii proveniţi din comunităţi marginalizate şi modernizarea străzilor adiacente. Centrul de zi urmează să fie construit pe un teren de pe Calea Clujului, în imediata vecinătate a Școlii Ioan Slavici și a Grădiniței nr. 51.

În paralel au fost demarate procedurile de licitație pentru realizarea celor patru obiective de investiții. Contractul de execuție pentru modernizarea străzilor Arabilor, Ioan Bușiția și Thomas Mann este semnat, acesta prevede 45 de zile pentru proiectare și trei luni de zile pentru execuția lucrărilor de modernizare a fiecărei străzi. În ceea ce privește realizarea Centrului de zi, anunțul de licitație pentru proiectarea și execuția acestei lucrări urmează să fie postat pe SEAP.

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.