mai 24, 2024 08:11

Apel de selecție pentru măsura M5/3A – Anunț GAL Pădurea Craiului

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • Data lansării apelului de selecție: 22 .04.2019
 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

MĂSURA M 5/3A

SPRIJINIREA  PARTICIPĂRII LA SCHEME DE CALITATE

 Beneficiari eligibili:

Solicitanții eligibili pentru măsura M 5/3A „Sprijinirea participării la scheme de calitate” sunt : fermierii activi și formele asociative constituite(grupuri de producători legal constituite care își desfășoară activitatea agricolă pe teritoriul României și participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE sau într-o sechemă de calitate națională.

 Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • -Persoana fizică autorizată(înființată în baza OUG nr.44/2008, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Întreprinderea individuală(înființată în baza OUG nr.44/2008, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Întreprinderea familială(înființată în baza OUG nr.44/2008, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Societate în nume colectiv-SNC((înființată în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Societate în comandită simplă-SCS(înființată în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Societate pe acțiuni-SA( înființată în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Societate în comandiă pe acținui-SCA ( înființată în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Societate cu răspundere limitată-SRL (înființată în baza Legii nr.31/1990 republicată, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr.15/1990 republicată, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Societate agricolă(înființată în baza Legii nr.36/1991 republicată, cu modifcicările și completările ulterioare);
 • -Societate cooperativă agricolă(înființată în baza Legii nr.1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membrii);
 • -Cooperativa agricolă(înființată în baza Legii nr.566/2004 cu modificările și completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membrii care au calitatea de fermieri);
 • -Grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor.

Atenție!

În urma discuțiilor dintre MADR și Comisia Europeană cu privire la notificarea schemelor naționale de calitate în vederea finanțării în cadrul PNDR, s-a clarificat fapttul că cele două scheme naționale trebuie refăcute astfel încât să poată îndeplini cerințele notificării conform R 1151/2012, respectiv ale directivei standard, în funcțe de schema propusă(Directiva 1535/2015).

Aceste precizări au fost formulate în adresa nr.200143/15.01.2018, emisă de M.A.D.R.

Atenție!

În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru Finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanţi eligibili.

 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
 • Fondurile disponibile, alocate pentru această sesiune, sunt de 15.000,00 euro.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de maximum 3.000 de euro pe exploatație /an.

 • Data limită de depunere a proiectelor: 22.05.2019
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M5/3A disponibil pe www.galpadureacraiului.ro
 • Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel: 0771796457, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro
 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația GAL Pădurea Craiului, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

 

ASOCIAȚIA GAL PĂDUREA CRAIULUI

 

Apel-de-selectie-M5-3A-varianta-simplificata