aprilie 20, 2024 05:51

În Oradea se promovează mersul pe jos ca mod de mobilitate pentru deplasările zilnice

Aproximativ 25% dintre deplasările pe care le efectuează orădenii în fiecare zi sunt făcute pe jos, iar municipalitatea face demersuri ca din ce în ce mai mulți cetățeni să renunțe la autoturism și să aleagă transportul public, bicicleta și/sau mersul pe jos. În prezent, se află în ultima etapă de implementare proiectul ”CITY WALK: RESPONSABILIZAREA ENERGETICĂ A LOCALITĂȚILOR PRIN DEZVOLTARE DE ORAȘE CIRCULABILE PENTRU PIETONI ÎN REGIUNEA DUNĂRII”, prin care administrația locală dorește să promoveze și să prezinte beneficiile mersului pe jos.

Cercetările asupra mersului pe jos în Oradea au arătat deficiențele în materie de infrastructură din cadrul cartierelor orădene, lipsurile, nevoile și provocările care trebuie abordate pentru a crește numărul deplasărilor pietonale, mai ales în contextul proiectelor de mobilitate urbană aflate acum în diverse stadii de implementare.

Pe lângă beneficiile evidente asupra sănătății, beneficiile economice ale mersului pe jos și ale realizării sau existenței unei infrastructuri pietonale bine realizată sunt reprezentate de veniturile mai mari pentru agenții economici localizați pe trasee pietonale și creșterea valorii de piață a imobilelor. Beneficiile sociale sunt și ele semnificative: reducerea sărăciei, creșterea incluziunii sociale, creșterea gradului de siguranță, creșterea interacțiunii sociale și beneficiul, menționat ca fiind cel mai important și cu implicații de ordin economic, este cel asupra sănătății individului.  Beneficiile față de mediu sunt evidente, iar printre ele au fost enumerate cele legate de reducerea poluării rezultate prin scăderea utilizării autoturismelor, creșterea suprafeței de spațiu verde din mediul urban prin reutilizarea terenurilor folosite pentru parcări, scăderea emisiilor de noxe, a gazelor cu efect de seră și a poluării fonice.

Auditul mobilității pietonale realizat în cadrul proiectului a scos în evidență faptul că majoritatea orădenilor beneficiază de principalele servicii de bază la distanțe care pot fi parcurse pe jos, că gradul de siguranță este ridicat în timpul zilei, dar mai scăzut pe timp de noapte, iar gradul general de satisfacție cu privire la mediul urban este unul ridicat. Problemele generale sunt cele legate de infrastructură, de faptul că trotuarele sunt fie prea înguste fie sunt ocupate de mașini, iar cetățenii și-au exprimat nesatisfacerea față de calitatea și starea de mentenanță a acestora.

Concluziile cercetărilor indică spre faptul că este nevoie de investiții în infrastructură, precum realizarea de lucrări de îmbunătățire a stării trotuarelor din oraș sau de creare de noi conexiuni exclusiv pietonale sau combinate cu mersul pe bicicletă care vor contribui la îmbunătățirea mobilității pietonale la nivel de oraș. În același timp, investițiile în infrastructură fără implementarea de politici de promovare a deplasărilor nemotorizate și de descurajare a celor cu autoturismul nu vor conduce la schimbări majore ale modului de gândire al cetățenilor cu privire la mobilitatea în interiorul municipiului.

Toate aceste informații se regăsesc în Planul Local de Mobilitate Pietonală, documentație ce a rezultat în cadrul acestui proiect care cuprinde analize ale situației actuale, concluziile acestora, obiectivele care trebuie atinse pentru îmbunătățirea mobilității pietonale precum și proiectele prin intermediul cărora se va realiza acest deziderat. Documentul va intra în dezbatere publică în perioada următoare, urmând ca în final acesta să fie supus votului în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Project co-funded by the European Union

 

 

Flyer_walkability