iulie 15, 2024 00:39

„INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISOBIHOR”

 

Comunicat de presă

                                                                       Data: 20.06.2019

 

 

REFERITOR LA FINALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ANALIZĂ DIAGNOZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI

INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISOBIHOR

Cod SIPOCA475/Cod MySMIS119767

 

Beneficiar: Județul Bihor- Consiliul Județean Bihor

 

 Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă introducerea sistemelor și standardelor comune la nivelul Consiliului Județean Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP -Strategia pentru consolidarea administrației publice- și dezvoltarea abilităților în domeniul managementului calității ale angajaților din administrația publică și aleșilor locali din județul Bihor

Rezultate obținute până în prezent

 

În urma realizării analizei diagnoză a fost întocmit un Raport de evaluare, ce cuprinde, pe lângă descrierea situației existente, concluzii și recomandări cu privire la actualizarea și optimizarea fluxurilor de lucru în scopul eficientizării activității și livrării unor servicii de calitate către comunitate. Acest raport reprezintă, în esență, fundamentul pentru identificarea premizelor generale de implementare a instrumentului de management al calității, cu luarea în considerare a elementelor cheie ale controlului managerial intern, respectiv mediul de control, performanța și managementul riscurilor, informarea și comunicarea, activități de control, auditarea și evaluarea.

S-a organizat o masă rotundă, la care au participat 30 de persoane, reprezentanți ai fiecărui compartiment/birou/serviciu/direcție din cadrul Consiliului Județean Bihor, în vederea dezbaterii concluziilor acestui document. Cu acest prilej, au fost făcute propuneri concrete pentru proiectarea sistemului de management al calității, ce presupune:

 

  • Identificarea metodelor și mijloacelor necesare în vederea implementării cerințelor de management definite în standardul ISO 9001-2015
  • Stabilirea structurii documentației sistemului de management al calității
  • Stabilirea unui plan de acțiuni pentru desfășurarea etapelor următoare cu măsuri, termene și persoane responsabile

 

Valoare proiect

Valoarea totală a Proiectului, din care: Valoarea eligibilă nerambursabilă Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului
(lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) %
609.874,00 597.676,52 98 518,392,90 85 79.283,62 13 12.197,48 2

 

Durata proiectului: 16 luni

Data începerii proiectului: 25.07.2018

Data finalizării proiectului : 25.11.2019

 

Contact:

Persoană de contact: Pantea Lucia – manager proiect, tel: 0740091907

e-mail: elucia@cjbihor.ro

www.cjbihor.ro

 

Comunicat-anunt-de-presa proiect ISOBIHOR 20062019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!