februarie 24, 2024 02:58

Locuitorii comunei Cetariu sărbătoresc tradițiile împreună cu prietenii din Kaba (Ungaria)

Marți, 30 iulie 2019, la sediul Primăriei Cetariu a avut loc conferința de presă pentru lansarea proiectului Sărbătorim împreună tradițiile locale”, acronim TOGETHER, cod eMS ROHU 265, implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții şi cetățeni, Prioritatea de investiție 11/b Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate şi o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetățeni şi instituții.

Beneficiarul principal este UAT Comuna CETARIU iar partener este localitatea KABA, din Ungaria.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă în intervalul 01.11.2018 – 31.10.2019, iar bugetul total este de 70.400,00 Euro, din care alocarea FEDR este de 59.840,00 Euro și cofinanțarea de 10.560,00 Euro.

Prin acest proiect cei doi parteneri și-au propus să își dezvolte comunitățile lor, într-un mod durabil, pe termen lung și prin utilizarea patrimoniului tradițional drept resursă de comunicare și parteneriat. Activitățile planificate se concentrează, în principal, pe organizarea de evenimente specifice în vederea creșterii nivelului de cooperare transfrontalieră dintre cetățenii ambelor comunități, Kaba și Cetariu. Grupuri folclorice, dansatori, artiști din Ungaria vor participa la evenimentele din România și la artiști români vor participa la evenimentele din Ungaria, promovând astfel tradițiile celor două țări.

Comuna CETARIU va avea astfel o activitate programată să aibă loc pe perioada vacanței de vară a elevilor, corelată și cu Zilele Comunei. Timp de 2 zile în comună vor fi organizate competiții artistice și sportive între echipe din ambele localități partenere. A doua activitate este legată de târgul și festivalul de struguri, organizate în fiecare toamnă.

Orașul KABA are programate prin acest proiect 3 activități, corelate cu evenimente locale specifice și anume – 1. Sărbătoarea de Advent – programată să aibă loc în luna decembrie; 2. Sărbătoarea pâinii noi – de obicei organizată în luna august a fiecărui an și 3. Carnavalul – organizat primăvara.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

ROHU 265_Press release_30.07.2019 Cetariu