iunie 13, 2024 08:15

Au fost finalizate sesiunile de instruire în cadrul proiectului ISOBIhor

 

 

Comunicat de presă

 

Data: 05.08.2019

 

REFERITOR LA ÎNCHEIEREA SESIUNILOR DE INSTRUIRE ÎN CADRUL PROIECTULUI

INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISOBIHOR

Cod SIPOCA475/Cod MySMIS119767

Beneficiar: Județul Bihor- Consiliul Județean Bihor

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă introducerea sistemelor și standardelor comune la nivelul Consiliului Județean Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP -Strategia pentru consolidarea administrației publice- și dezvoltarea abilităților în domeniul managementului calității ale angajaților din administrația publică și aleșilor locali din județul Bihor

Rezultate obținute până în prezent

În urma implementării proiectului, au fost organizate sesiuni de instruire a funcționarilor publici în cadrul următoarelor cursuri: Managementul calității ISO 9001-2015, la care au luat parte 30 de persoane, respectiv Managementul calității CAF, curs la care au participat 20 de persoane, reprezentanți ai fiecărui compartiment/birou/serviciu/direcție din cadrul Consiliului Județean Bihor.

 

Valoare proiect

Valoarea totală a Proiectului, din care: Valoarea eligibilă nerambursabilă Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului
(lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei) %
609.874,00 597.676,52 98 518,392,90 85 79.283,62 13 12.197,48 2

Durata proiectului: 16 luni

Data începerii proiectului: 25.07.2018

Data finalizării proiectului : 25.11.2019

 

Contact:

Persoană de contact: Pantea Lucia – manager proiect, tel: 0740091907

e-mail: elucia@cjbihor.ro

www.cjbihor.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Comunicat proiect ISOBIHOR 05082019