iunie 13, 2024 07:08

Proiectul de realizare a Parcului Științific și Tehnologic Bihor intră în faza precontractuală

Consiliul Județean Bihor anunță că, în urma evaluării tehnice și financiare de către Agenția de Dezvoltare Regională  Nord-Vest (ADR NV) a proiectului „ÎNFIINȚARE PARC STIINTIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR”, acesta întrunește condițiile de punctaj și intră în următoarea fază, cea precontractuală.

Conform ghidului solicitantului, în următoarea etapă, organismul intermediar, ADR NV va solicita Consiliului Județean Bihor și partenerilor săi – Parcuri Industriale Bihor și Universitatea din Oradea – documentele precontractuale.  ”Este o reușită importantă pentru județul nostru și aș dori să felicit întreaga echipă care a lucrat la pregătirea acestui proiect complex. Așteptăm finalizarea tuturor procedurilor și includerea proiectului nostru pe lista proiectelor finanțabile pentru a putea semna contractul de finanțare. Consiliul Județean pune la dispoziție terenul pe care se va construi clădirea Parcului Științific și Tehnologic și va asigura co-finanțarea acestui proiect”, a precizat Ioan Mang, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.

Parcul Științific și Tehnologic Bihor se înființează în scopul utilizării rezultatelor activităților de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie și în scopul creșterii participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare – dezvoltare în procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie. Conform descrierii funcționale, clădirea Parcului va avea regim de înălțime parter plus două etaje și o suprafață desfășurată de 5.417.78 mp. Aceasta va fi dotată cu mobilier și echipamente de cercetare specifice laboratoarelor propuse.

Valoarea totală a proiectului este de 32.976.255,68 lei (aproximativ 7 milioane euro). Sursa de finanțare pentru înființarea Parcului este Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 1, prioritate de investiții 1.1, perioada estimată de implementare fiind de 36 de luni. Parcul Științific și Tehnologic Bihor urmează să fie amplasat pe strada Ceyrat, nr. 4, în spatele Facultății de Științe Socio-Umane.