iunie 13, 2024 09:44

Ziua Porților Deschise în rezervația naturală Pârâul Pețea – Lacul cu Nuferi (Ochiul Mare) din Băile 1 Mai în cadrul unui proiect ROHU

Oradea, 10.10.2019

 

 COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANA ORADEA, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, Universitatea Oradea și MTA Atommagkutató Intézet (Institutul pentru Cercetări Nucleare din Debrecen), implementează în perioada 1 Mai 2018 – 30 Aprilie 2020, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, proiectul “CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR AMENINȚATE DE LIPSA APEI TERMALE ȘI APEI DULCI ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ” (Conservation and protection of ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in cross border area), cod proiect ROHU29, acronim AQUARES.

Pe teritoriul județelor Bihor (Ro) si Hajdú-Bihar (Hu) se cunosc habitate acvatice alimentate de ape subterane, caracterizate de ecosisteme cu specii de animale și plante specifice, a căror supravietuire este asigurată de alimentarea cu ape subterane reci și calde.

Datorită particularităților sale speciale, dintre aceste habitate acvatice se remarcă în primul rând rezervația naturală Pârâului Pețea de la Băile 1 Mai. Apa caldă a lacului Ochiul Mare, provenita din izvoare sublacustre,  adapostea o faună endemică termofilă, unică în Europa: lotusul termal sau dretea (Nymphaea lotus var. thermalis), melcul Melanopsis parreyssii  și roșioara termală (Scardinius erythrophthalmus racovitzai). Cercetarile au demonstrat supraviețuirea acestor specii și în timpul glaciațiunii, datorită activității izvoarelor sublacustre cu ape cu temperatura de 35-450C.

Obiectivul specific al proiectului este investigarea condițiilor hidrogeologice naturale care au determinat secarea izvoarelor termale / apelor dulci din areale naturale protejate.

Principalele rezultate ale proiectului sunt relocarea și monitorizarea adecvată a speciei Nymphaea lotus var. thermalis și îmbunătățirea stării de conservare a habitatului și a speciilor florei și faunei de interes conservator, intervențiile fiind realizate pe o suprafață totală de 656 hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în România).

ADI Zona Metropolitană Oradea vă invită la ZIUA PORȚILOR DESCHISE, în rezervația naturală Pârâul Pețea – Lacul cu Nuferi (Ochiul Mare) din Băile 1 Mai. Acesta va fi deschis publicului JOI, 17 OCTOMBRIE 2019, între orele 12.00 – 17.00. Ghizi ai partenerului AquaCrisius vor însoți participanții și vor oferi informații referitoare la istoricul rezervației. De asemenea, vor fi organizate ateliere de lucru pentru copii și adulți (pictură pe ceramică, bijuterii handmade etc). Pentru grupuri organizate de elevi/preșcolari se asigură transportul la eveniment, în limita bugetului disponibil și pe bază de pre-comandă.

Bugetul total al acestui proiect este de 1.346.941,55 EUR, din care 1.144.900,31 EUR reprezintă finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la tel. 0259408821, persoană de contact Letiția Moțoc.

Comunicat presa Open Day