iulie 15, 2024 01:11

Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile, subiect de cooperare transfrontalieră

Marți, 10 decembrie, a avut loc la Valea lui Mihai o conferință de presă organizată în cadrul proiectului “Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile”, acronim 4FORH2O, cod eMS ROHU 215, proiect implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții şi cetățeni, Prioritatea de investiție 11/b Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate şi o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetățeni şi instituții. 

Beneficiarul principal este APA CANAL NORD VEST S.A. iar partenerii săi sunt ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD VEST, COMUNA BORȘ și ALFÖLDVÍZ Regional Water Utility Services Ltd. – ALFÖLDVÍZ Zrt. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă în intervalul 01.11.2018 – 30.04.2020, iar bugetul total este de 267.488,00 Euro, din care alocarea FEDR este de 227.364,80 Euro și cofinanțarea de 40.123,20 Euro.

Prin acest proiect cei patru parteneri și-au propus să își dezvolte capacitățile proprii, în zonele lor de activitate și de ambele părți ale frontierei, pentru a structura soluții comune în vederea asigurării unei mai bune calități a apei potabile.

Partenerii proiectului

Activitățile planificate s-au concentrat, în prima parte din perioada de implementare, în principal, pe achiziționarea de echipamente, utilaje și instrumente necesare pentru a crea un context modernizat și mai eficient pentru analiza calității apei în timp util și pentru a putea asigura intervenția cu soluții eficiente, dacă și când este necesar. Partenerii APA CANAL NORD VEST S.A., ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD VEST și ALFÖLDVÍZ Regional Water Utility Services Ltd. – ALFÖLDVÍZ Zrt au finalizat procedurile de achiziții pentru aceste echipamente și sunt în perioada de testări pentru punerea lor în funcție. În acest timp, partenerul Comuna BORȘ organizează activitățile ce urmăresc dezvoltarea capacității resurselor umane specializate și profesionale pentru fiecare partener, prin sesiuni de instruire – prima a avut loc în intervalul 26 – 29 noiembrie și Zile deschise – 2 dintre ele au avut loc la sediul Primăriei Comunei Borș și la sediul ACNV, în zilele de 21, respectiv 22 noiembrie, cu participarea elevilor liceului din localitatea Borș.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.