februarie 24, 2024 01:58

ANUNȚ proiect ForTour BHHB

Mănăstirea Izbuc, în calitate de partener de proiect, aduce la cunoștința publică inițierea achiziției pentru realizarea investiției(proiectare SF, PAC, PT + execuție lucrări) Centrul permanent de formare profesională pentru meșteșuguri tradiționale și turism rural “Izbuc-Călugări” în cadrul proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR”, cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB, cod CPV 71322000 – 1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări publice, 45000000-7 – Lucrări de construcţii, Cod CPV 45310000-3 – Lucrări de instalații electrice, Cod CPV 4532460-4 – Lucrări Sanitare, Cod CPV 45232141 – 2 Instalații încălzire. Proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A, cu suma de 2.718.106 Euro.

Pentru detaliile privind procedura de achiziție vă rugăm să urmăriți site-ul proiectului secțiunea achiziții:https://fortourbhhb.ro/achizitii/ .

ORADEA, 31.01.2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene”