Back

ANUNȚ proiect ForTour BHHB

Mănăstirea Izbuc, în calitate de partener de proiect, aduce la cunoștința publică inițierea achiziției pentru realizarea investiției(proiectare SF, PAC, PT + execuție lucrări) Centrul permanent de formare profesională pentru meșteșuguri tradiționale și turism rural “Izbuc-Călugări” în cadrul proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR”, cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB, cod CPV 71322000 – 1 Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări publice, 45000000-7 – Lucrări de construcţii, Cod CPV 45310000-3 – Lucrări de instalații electrice, Cod CPV 4532460-4 – Lucrări Sanitare, Cod CPV 45232141 – 2 Instalații încălzire. Proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A, cu suma de 2.718.106 Euro.

Pentru detaliile privind procedura de achiziție vă rugăm să urmăriți site-ul proiectului secțiunea achiziții:https://fortourbhhb.ro/achizitii/ .

ORADEA, 31.01.2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene”

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.