aprilie 23, 2024 15:31

Modificări legislative importante în domeniul sănătății

Ordinul Ministrului Sănătății (OMS) nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea OMS nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 22/14.01.2020 prevede și obligativitatea certificării conformității cu normele de igienă și sănătate publică pentru:

a) activitățile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație; 

b) activitățile de coafură și alte activități de înfrumusețare.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului MS 15/2020 toate persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație, respectiv care desfășoară activități de coafură și alte activități de înfrumusețare trebuie să solicite certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau serviciile din cadrul ministerelor cu rețea proprie, după caz.

În conformitate cu prevederile OMS nr. 1030/2009, actualizat, documentația necesară pentru certificarea conformității se compune din cerere și documente aferente specifice domeniului activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, din OMS nr.1030/2009, actualizat. 

În cazul persoanelor fizice și juridice din județul Bihor care solicită certificarea conformității, documentele menționate trebuie depuse la sediul Direcției de Sănătate Publică Bihor, în Municipiul Oradea, str. Libertății nr. 34, parter, la BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL AVIZE-AUTORIZĂRI (pentru informații suplimentare număr telefon contact: 0259418639 sau situl DSP Bihor la adresa http://www.dspbihor.gov.ro/autorizari-vize.html).