iunie 13, 2024 09:23

PNL a început epurarea la vârful instituțiilor publice

După ce marți, 14 ianuarie, a anunțat că prin Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 26 din 09.01.2020, începând cu data de 13.01.2010 au fost delegate atribuțiile ce revin potrivit legii, funcției publice de conducere de inspector-șef al Gărzii Forestiere Oradea, lui Remus Florin Moțiu, pentru o perioadă de maximum 6 luni, Instituția Prefectului a anunțat miercuri, 15 ianuarie, schimbări și la vârful Casei Județene de Pensii Bihor. Am putea spune că noul șef al Casei Naționale de Pensii, orădeanul Laurențiu Țenț, s-a mișcat destul de rapid, înlocuindu-și colegii cu care a condus destinele acestei instituții. Astfel, prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr.299 din 13.01.2020, începând cu data de 14.01.2020, Coraș Maria Andaluzia va exercita cu caracter temporar funcția publică de conducere de director executiv, gradul II, al Casei Județene de Pensii Bihor, pe perioada cât titularul postului are suspendat de drept raportul de serviciu. Aceasta deținea anterior funcția publică de conducere de șef serviciu, gradul II al Serviciului Stabiliri Prestații și Pensii Internaționale din cadrul aceleiași instituții.

Totodată, începând cu aceeași dată, Maga Ioan Bogdan va exercita cu caracter temporar funcția publică de conducere de director executiv adjunct, gradul II, al Casei Județene de Pensii Bihor, pe perioada suspendării de drept a titularului postului. Domnia sa deținea anterior funcția publică de șef serviciu, gradul II al Serviciului Plăți Prestații din cadrul aceleiași instituții.