aprilie 23, 2024 16:27

Echipamente moderne la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu prin Programul Transfrontalier Interreg V-A România-Ungaria

Peste 30 de participanți români și maghiari au luat parte joi, 20 februarie, la sediul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu din Oradea, la evenimentul de lansare a proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Județean Békés” – acronim: CBC – HOSPEQUIP, cod ROHU – 386, proiect realizat în parteneriat cu Spitalul Central Județean Békés. Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, pentru obiectivul specific 4.1: Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite, Prioritatea de investiții 9/a: Investiții în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Partener Lider: Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

Partener de Proiect: Spitalului Central Județean Békés

Durata de implementare: durata de implementare a Proiectului este de 14 luni, Noiembrie 2019 – Decembrie 2020

Bugetul total al proiectului este 2,954,338.00 Euro, din care:

1.         Bugetul aferent Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea: 2,454,338.00 Euro (fonduri nerambursabile FEDR 85% – 2.086.187,30 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul Statului Român 13% – 319.039.40 Euro, contribuție proprie a Spitalului 2% – 49.111.30 Euro)

2.         Bugetul aferent Spitalului Central Județean Békés: 500,000.00 Euro (fonduri nerambursabile FEDR 85% – 425.000,00 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul Statului Maghiar 15% – 75.000.00 Euro, contribuție proprie a Spitalului 0%)