iulie 15, 2024 01:29

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu anunță lansarea unui proiect transfrontalier pentru dotarea cu echipamente medicale

COMUNICAT DE PRESĂ

19.02.2020

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu anunță lansarea proiectului

”Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Județean Békés” – acronim: CBC – HOSPEQUIP, cod ROHU – 386 în parteneriat cu Spitalul Central Județean Békés. Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, pentru obiectivul specific 4.1: Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite, Prioritatea de investiții 9/a: Investiții în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Partener Lider: Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

Partener de Proiect: Spitalului Central Județean Békés

Durata de implementare: durata de implementare a Proiectului este de  14 luni, Noiembrie 2019 – Decembrie 2020

Bugetul total al proiectului este 2,954,338.00 Euro, din care:

1.         Bugetul aferent Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea: 2,454,338.00 Euro (fonduri nerambursabile FEDR 85% – 2.086.187,30 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul Statului Român 13% – 319.039.40 Euro, contribuție proprie a Spitalului 2% – 49.111.30 Euro)

2.         Bugetul aferent Spitalului Central Județean Békés: 500,000.00 Euro (fonduri nerambursabile FEDR 85% – 425.000,00 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul Statului Maghiar 15% – 75.000.00 Euro, contribuție proprie a Spitalului 0%)

Evenimentul de lansare a proiectului se va desfășura joi, 20 februarie 2020, de la ora 10:00, în Oradea, str. Corneliu Coposu nr.12, la sediul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu, sala de curs de la etajul I (la intrare în Spital, pe partea dreaptă, înainte de lifturi).

Informații suplimentare se pot obține de la adresa de e-mail: spitalcopiioradea@gmail.com.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.