iunie 13, 2024 08:20

Calitatea apei pentru 15 UAT-uri din nordul Bihorului, monitorizată printr-un proiect ROHU

Bathori Geza, primarul comunei Borș, și Balogh Ferenc, directorul Apă Canal Nord-Vest SA, au prezentat miercuri, 29 aprilie, rezultatele proiectului transfrontalier ROHU – 215.

Proiectul “Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile”, acronim 4FORH2O, cod eMS ROHU 215, a fost implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții şi cetățeni, Prioritatea de investiție 11/b Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate şi o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetățeni şi instituții. 

Beneficiarul principal este APA CANAL NORD VEST S.A. iar partenerii sunt ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD VEST, COMUNA BORȘ și ALFÖLDVÍZ Regional Water Utility Services Ltd. – ALFÖLDVÍZ Zrt.

Perioada de implementare a proiectului a fost cuprinsă în intervalul 01.11.2018 – 30.04.2020.

Bugetul total este de 267.488,00 Euro, din care alocarea FEDR este de 227.364,80 Euro și cofinanțarea de 40.123,20 Euro.

Prin acest proiect cei patru parteneri și-au propus să își dezvolte capacitățile proprii în zonele lor de activitate, de ambele părți ale frontierei, pentru a structura soluții comune în vederea asigurării unei mai bune calități a apei potabile.

Activitățile planificate s-au concentrat în principal, pe achiziționarea de echipamente, utilaje și instrumente necesare pentru a crea un context modernizat și mai eficient pentru analiza calității apei în timp util și pentru a asigura intervenția cu soluții eficiente, dacă și când este necesar.

Partenerii APA CANAL NORD VEST S.A., ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ZONA NORD VEST și ALFÖLDVÍZ Regional Water Utility Services Ltd. – ALFÖLDVÍZ Zrt au finalizat procedurile de achiziții pentru aceste echipamente și le-au pus în funcțiune.

Comuna BORȘ a organizat activitățile destinate dezvoltării capacității resurselor umane specializate și profesionale pentru fiecare partener, prin patru sesiuni de instruire și două evenimente de tipul „zile deschise”, care au avut loc la sediul Primăriei Comunei Borș și la sediul ACNV, în noiembrie 2019, cu participarea elevilor liceului din localitatea Borș.

În contextul situației de urgență care a afectat ambele țări partenere și implicit și activitățile programate inițial pentru încheierea acestui proiect, partenerii au agreat transformarea ultimei conferințe de presă într-un interviu realizat cu reprezentanții Comunei Borș și ai aplicantului principal – ACNV și editatea, tipărirea și distribuirea de pliante tuturor partenerilor implicați, pentru diseminarea informațiilor despre proiect și a rezultatelor obținute.