Back

TOGETHER, un proiect de succes pentru comuna Cetariu

Bonisz Alexandru, primarul comunei Cetariu, a prezentat miercuri, 29 aprilie, realizările obținute în urma implementării proiectului ROHU – 265.

Proiectul “Sărbătorim împreună tradițiile locale”, acronim TOGETHER, cod eMS ROHU – 265, a fost implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții şi cetățeni, Prioritatea de investiție 11/b Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate şi o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetățeni şi instituții. 

Beneficiarul principal este UAT Comuna CETARIU iar partener este localitatea KABA, din Ungaria. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă în intervalul 01.11.2018 – 30.04.2020, iar bugetul total este de 70.400,00 Euro – din care alocarea FEDR este de 59.840,00 Euro și cofinanțarea de 10.560,00 Euro.

Prin acest proiect cei doi parteneri și-au propus să își dezvolte comunitățile lor, într-un mod durabil și prin utilizarea patrimoniului tradițional drept resursă de comunicare și parteneriat. Principalele activități s-au concentrat pe organizarea de evenimente specifice în vederea creșterii nivelului de cooperare transfrontalieră dintre cetățenii ambelor comunități, Kaba și Cetariu. Grupuri folclorice, dansatori, artiști din Ungaria au participat la evenimentele din România și artiști români au participat la evenimentele din Ungaria, promovând astfel tradițiile celor două țări.

Primăria Comunei CETARIU a organizat două evenimente pe parcursul anului 2019 – primul, în luna august, dedicat competițiilor artistice și sportive între echipe de tineri din ambele localități partenere și al doilea în septembrie, respectiv Festivalul Strugurilor, eveniment de lungă tradiție în comunitate, inclus în seria evenimentelor din proiectul ROHU 265.

Orașul KABA a organizat în 2019 două evenimente – Sărbătoarea Pâinii Noi în luna august și Sărbătoarea de Advent în luna decembrie, iar în martie 2020 a organizat Carnavalul de primăvară.

Ambii parteneri au achiziționat echipamente care vor fi folosite și pe termen lung și pentru evenimentele care se vor organiza în parteneriat. Comuna Cetariu a avut alocat un buget de 26.100 euro pentru achiziționarea unei scene mobile, a unui set de mese și banci de lemn pentru evenimente și a unui sistem complex de sonorizare iar orașul Kaba a achiziționat un sistem de iluminare a zonei centrale din comunitate.

Este important de menționat faptul că echipa de implementare de la nivelul Comunei Cetariu a contribuit la implementarea acestui proiect în regim de voluntariat, angajații nefiind retribuiți din bugetul acestui proiect.

Teodora Ivan
Teodora Ivan
Sunt jurnalist. Sunt strateg de afaceri + publicitate pentru antreprenori vizionari asemeni ție. SCRIU ARTICOLE. COMUNIC CU MASS MEDIA. ORGANIZEZ EVENIMENTE. FOTOGRAFIEZ ȘI FILMEZ. Fac toate aceste lucruri și mai mult decât atât de peste 20 de ani. Mă recomandă experiența: peste 10.000 de articole publicate în presa scrisă și digitală, emisiunile TV realizate, fondarea a trei reviste, câștigarea alegerilor electorale și gestionarea conturilor de PR și comunicare a celor mai importante proiecte de dezvoltare din Bihor, finanțate din fonduri UE.
Pentru o experiență mai bună, folosim cookies.