aprilie 23, 2024 17:12

Camera Deputaților a dat undă verde pentru continuarea programului Start Up Nation

Camera Deputaților a votat miercuri, 27 mai, în ședința de plen online, cu 306 voturi PENTRU, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (PL-x 192/2020). Este vorba de continuarea programului demarat de #PSD pentru sprijinirea tinerilor dornici să înființeze întreprinderi.

Deputattul PSD de Bihor, Gheorghe Bogdan, a prezentat pe pagina sa de facebook care sunt noutățile pentru cea de-a treia ediție Start Up Nation. Astfel, acestea se referă la:
* acordarea unui punctaj diferit în funcție de codul CAEN, având în vedere valoarea adăugată diferită a diverselor activități economice;
* introducerea criteriului de departajare privind inovarea;
* cofinanțare prin introducerea criteriului de departajare privitor la aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante;
* prima afacere – acordarea unui punctaj diferit pe criterii aferente asociaților/acționarilor
* educație – introducerea unui criteriu privitor la pregătirea profesională a administratorului
* criterii cu privire la digitalizarea afacerii
* criteriul verde – acordarea unui punctaj diferit în funcție de performanțele energetice ale echipamentelor sau soluțiilor tehnologice folosite
* criteriul privind densitatea IMM-urilor se menține, dar se corectează în funcție de noile cifre de la Registrul Comerțului privitoare la numărul de companii înființate
* criteriile de eligibilitate se modifică în sensul interzicerii cesiunii părților sociale până la 49%, cu excepția cazurilor în care aceasta se face în baza Legii Business Angel sau a finanțărilor participative.

În prima ediție, au fost depuse peste 19.200 de planuri de afaceri, din care au fost selectate 10.000, încheiate 8.444 de contracte și finanțate 7.259 proiecte. În a doua ediție, au fost depuse 33.514 planuri de afaceri depuse, 13.005 proiecte verificate, 10.000 de antreprenori chemați pentru contractare și 9.747 contracte semnate. Aceste cifre arată de ce #programulStartUpNation TREBUIE să meargă mai departe!

deputat PSD, Gheorghe BOGDAN