aprilie 20, 2024 07:09

Trei piațete de cartier vor fi amenajate cu fonduri europene

Joi, 11 iunie, a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”.

Primăria Oradea are în curs de implementare o serie de proiecte care urmăresc extinderea spațiilor pietonale din zona centrală, precum reabilitarea Pieței Ferdinand, pietonalizarea străzilor Aurel Lazăr și Libertății, dar și proiectele privind amenajarea unor piațete de cartier care vor asigura o mobilitate policentrică. Până acum au fost finalizate în zona centrală proiectele privind pietonalizarea zonei malului stâng al Crișului Repede și a străzii Vasile Alecsandri.

Proiectul „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului” are în vedere amenajarea unor piațete de cartier, după cum urmează:  pe suprafața Pieței Magnoliei din Cartierul Rogerius, apoi în zona cuprinsă între Biserica „Sfântul Duh Mângâietorul” – Sala Sporturilor „Antonio Alexe”  – Casa Tineretului şi Calea Alexandru Cazaban – cartierul Ioșia și în cartierul Nufărul, în zona McDonald’s.

Valoarea totală a proiectului este de 35.729.050,99 lei, din care finanțarea nerambursabilă  este  34.604.382,03 lei.

Proiectul va fi realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară: 4, Prioritatea de investiţii 4.1, Cod Apel : POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului de finanțare până la data finalizării implementării proiectului.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat în municipiul Oradea prin construirea/modernizarea/extinderea zonelor și traseelor pietonale și a unor trasee pentru biciclişti în zonele centrale ale principalelor cartiere din municipiul Oradea (Nufărul, Ioșia și Rogerius).

Descrierea investiţiei

Proiectul propune crearea unor zone pietonale care să ofere noi oportunități de deplasare pietonilor, mijloace de conectare la traseele transportului în comun și acces sporit pentru utilizarea pistelor de biciclete existente, la nivelul municipiului Oradea.

Cererea de finanțare cuprinde 3 documentații tehnico-economice şi investiţii tratate distinct din punct de vedere administrativ:

1. Amenajare zona pietonală din str. Nufărului – se propune amplasarea de mobilier urban, refacerea iluminatului public şi plantarea de vegetație joasă, medie și înaltă.

2. Amenajarea zonei pietonale din Piaţa Magnoliei – intervenția propusă urmărește o reconfigurare a pieței pentru a permite accesul facil al pietonilor și al vehiculelor nepoluante (biciclete), redarea trotuarelor circulației pietonale, eliminarea pe cât posibil a barierelor arhitecturale, realizarea unui ambient plăcut și contemporan, prin amenajarea spațiilor verzi în zone cu contur curb, cu linii fluide, care urmăresc intuitiv traseele de deplasare prin piață.

 3. Amenajarea zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban – întregul ansamblu propus va realiza o comunicare funcțională și vizuală cu zonele adiacente și construcțiile existente, restructurând și refuncționalizând legăturile între diversele trasee de circulație și zone verzi plantate din împrejurimi. Amplasamentul va fi bordat de un traseu pietonal/semipietonal și ocazional carosabil (pe direcţia E-V).