aprilie 20, 2024 07:08

A fost adoptată o lege importantă în domeniul gazelor naturale


Deputatul PSD de Bihor, Gheorghe Bogdan, anunță pe pagina sa de facebook că plenul Camerei Deputaților a adoptat marți, 6 octombrie, cu 295 de voturi PENTRU și o abținere, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale (PL-x 498/2020).
Parlamentarii au creat astfel cadrul general privind aprobarea şi includerea la finanţare din fonduri europene a Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu obiectivul de a reduce emisiile de noxe în atmosferă, ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit, a asigurării apei calde menajere dar şi a preparării hranei, precum şi de a îmbunătăţi serviciul public de alimentare cu energie termică şi de utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau în activitatea curentă a clienţilor noncasnici.
Bogdan susține că „Textului inițial i-au fost aduse o serie de amendamente ce au fost adoptate de către membrii Comisiei pentru administrație publică și cei ai Comisiei pentru Industrii și Servicii, care au depus un raport comun în acest sens.Unul dintre cele 13 amendamente adoptate explică foarte clar:
„Art.2.- Prin sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege acel sistem de distribuţie a gazelor naturale format din ansamblul de conducte, armături, instalații, racorduri, precum și alte asemenea componente de la stațiile de reglare-măsurare-predare ale Sistemului național de transport al gazelor naturale până la posturile de reglare-măsurare ale consumatorului final, inclusiv contoare de măsurare gaze naturale inteligente şi care asigură cel puţin una dintre următoarele funcţionalităţi: a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii şi debitelor, contorizării, inspecţiei interioare a conductelor de distribuţie a gazelor naturale, odorizării, protecţiei catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacţiilor anticipative, trasabilităţii sistemului de distribuţie a gazelor natural, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale”.


Valoarea programului naţional pentru perioada de programare 2021-2027 este de 3.872.000 mii lei echivalent în lei la cursul de schimb euro la data aprobării prin ordin de către ministrul Fondurilor Europene a ghidului solicitantului pentru racordarea populaţiei şi a clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu condiţia aprobării prin decizia Comisiei Europene a programului operaţional în cadrul căruia va avea loc finanţarea.

Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia în cadrul programului naţional pentru perioada de programare 2021-2027 este în limita valorii apelului naţional prevăzut la alin. Sursele de finanţare ale programului naţional sunt constituite din fondurile externe nerambursabile în cadrul axei prioritare 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale” din cadrul POIM, din cofinanţarea aferentă bugetului de stat potrivit legislaţiei europene aplicabile, precum şi din bugetul de stat pentru diferenţa dintre valoarea întregului program naţional şi valoarea apelului supracontractat finanţat din POIM.