iulie 17, 2024 23:55

Anunț de finalizare a implementării proiectului

„Revitalizarea urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci – Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 1”

Primăria Municipiului Oradea anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Revitalizarea urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci – Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 1” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea  dezvoltării urbane durabile, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS-126655

Obiectivul general al proiectului: „Revitalizarea urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci – Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 1” îl reprezintă îmbunănățirea mediului urban si reducerea poluării prin reconversia terenurilor semiindustriale degradate din zona străzii Coriolan Pop în cartierul Veteranilor și tranformarea acestora în spatii publice verzi și de agrement cu acces nelimitat.

Rezultate

1. Suprafata spatii verzi create (mp) 8.062,00 m.p formate din doua categorii: suprafete cu masive florale – 642 m.p si suprafata gazon rulou complet irigata automatizat – 7.420 m.p.

2. – Suprafata alei pietonale create – 476 m.p.

3. – Suprafete circulare de relaxare create – 116 m.p

4. – un spatiu de joaca pentru copii

5. – un sistem de iluminat cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi ornamentali

Având ca impact creșterea calității vieții prin crearea de spații verzi și de agreement.

Valoarea totală a proiectului este de 2.250.058  lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este 1.794.276,12 lei.

Data de început a proiectului: 01.02.2018

Data finalizării proiectului: 30.11.2020