Grăbiți-vă să vă plătiți taxele fără majorări de întârziere!

În ședința Consiliul Local din data de 29 octombrie s-a aprobat amânarea până la data de 30 noiembrie a termenului aprobat prin HCL nr. 642/2020 pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice.

Termenul stabilit anterior era 2 noiembrie 2020. Astfel, prin această hotărâre persoanele fizice și juridice care au datorii la bugetul local au posibilitatea până la data de 30 noiembrie să-și achite obligațiile fiscale principale restante (debitul anului curent și rămășițele din anii anteriori) pentru a beneficia de anularea majorărilor de întârziere.

În contextul actual, dată fiind situația provocată de criza virusului Sars-Cov 2, când o parte a societăților comerciale și-au redus/închis activitatea, persoanele fizice și-au pierdut locurile de muncă, Consiliul Local al Municipiului Oradea a adoptat această hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi nefiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice și persoanele fizice.

Pentru a beneficia de această reducere, cetățenii au de parcurs următorii pași:

Pasul 1. Obțineți informații la zi privind obligațiile dvs. de plată datorate bugetului local:

– Consultați Ghișeul online – Primăria Oradea pe site-ul www.oradea.ro. Accesul pe platformă poate fi realizat fără autentificare, strict pe baza CNP/CUI;

– La ghișeele de casierie/impunere din cadrul Primăriei Oradea orar luni-joi 8:00 – 18:00, vineri 8:00 – 15:00.

Pasul 2. Achitați până cel târziu în data de 30 noiembrie 2020 suma reprezentând obligațiile principale de plată (debit și/sau rămășită din anii anteriori), fără majorările/penalitățile aferente.

Pasul 3. Completați și transmiteți până cel târziu la 30.11.2020 cererea de anulare a accesoriilor (majorări și/sau penalități) – cererea o găsiți atașat, astfel:

– Transmiteți o fotocopie a cererii pe adresa de email primarie@oradea.ro , sau

– Depuneți cererea la ghișeele Primăriei Oradea, sau

– Transmiteți cererea prin corespondență pe adresa Primăria Oradea, Piața Unirii nr. 1.

În cazul firmelor, Cererea de anulare a accesoriilor trebuie însoțită și de o Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de stat de care au beneficiat în ultimii 3 ani.

Ulterior prelucrării cererilor, solicitanții vor primi prin corespondență (email/adresă) dovada scutirii majorărilor de întârziere sau respingerii solicitării în cazul în care solicitantul nu este eligibil conform prevederilor legale.