mai 24, 2024 09:56

CROSSRISKS, un proiect transfrontalier pentru viitor

Asociația SARTISS încheie la finalul lunii martie 2021 un proiect de cooperare transfrontalieră extrem de important pentru prevenirea și intervenția rapidă în situații de urgență, ce ar putea avea loc în localitățile de graniță între România și Ungaria. Iată mai jos detaliile proiectului:

“ABORDARE TRANSFRONTALIERĂ INTEGRATĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII ȘI PREGĂTIRII COMUNE ÎN PREVENIREA RISCURILOR ȘI MANAGEMENTUL DEZASTRELOR LA NIVELUL EUROREGIUNII BIHOR-HAJDU BIHAR” (cod proiectROHU 84, acronim: CROSSRISKS)

Lider de proiect: Asociația SARTISS

Partener asociat strategic: ISU CRIȘANA BIHOR

Partener 2: DIRECTORATUL PENTRU GESTIONAREA DEZASTRELOR DIN JUDEȚUL HAJDU-BIHAR

Finanțare prin:

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)

Pi 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor

Sursa de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională
Obiectivul general:

Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și managementului dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor-HajduBihar prin combinarea unor instrumente de politici publice și investiții care să permită optimizarea calității intervențiilor în situații de urgență

Buget total: 1.207.339 Euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană (prin Fondul European de Dezvoltare Regională), 13,91%, cofinanțarea de stat, în timp ce contribuția partenerilor este de 1,09%.

Bugetul aferent SARTISS: 658.199 Euro

Bugetul aferent HBMKI: 549.140 Euro

Contribuție proprie: 13.170,56 Euro


ACTIVITĂȚI PLANIFICATE

PACHET DE ACTIVITĂȚI

– MANAGEMENT (gestionarea administrativă și financiară a proiectului, organizare întâlniri echipe de proiect, implementare activități/subactivități, raportări tehnico-financiare, monitorizare și evaluare).

PACHET DE ACTIVITĂȚI COMUNICARE (website proiect, organizare evenimente, comunicare media, organizare conferința Search and Rescue2019, produse informative și de promovare).

PACHET DE ACTIVITĂȚI IMPLEMENTARE (elaborare Proiecte Tehnice dezvoltare Centrre Regionalede Pregătire, organizare cursuri de limbi străine, traininguri comune, elaborare Strategie prevenire riscuri și management dezastre).

PACHET DE ACTIVITĂȚI INVESTIȚIE (lucrări de extindere, modernizare si dotare a 2 Centre Transfrontalierede Pregatire Integrată pentru Interventiiin Situatiide Urgențăîn Borș si Hajdúszoboszló).


REZULTATE ESTIMATE

Elaborarea Strategiei transfrontaliere pentru prevenirea riscurilor și managementul dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar;

Organizarea de cursuri de limbă maghiară și engleză, respectiv română și engleză pentru 80 de persoane care lucrează în domeniul gestionării dezastrelor atât pe partea română cât și maghiară;

Stabilirea de protocoale comune pentru facilitarea unor intervenții specifice;

Extinderea, modernizarea și gestionarea în comun a două centre regionale de formare transfrontalieră complementare pentru pregătirea integrată pentru intervenții în caz de urgență, care vor fi situate în localitățile Borș și Hajdúszoboszló;

Achiziția unor echipamente în vederea dezvoltării unei Platforme de Pregătire a pompierilor militari profesioniști și voluntari;

Organizarea unui program comun de pregătire pentru personalul voluntar și profesional implicat în gestionarea riscurilor și dezastrelor din Euroregiunea Bihor-HajduBihar.

Mai multe detalii despre proiect găsiți aici: http://sartiss.ro/crossrisks/