iunie 13, 2024 10:12

Conferința de închidere a proiectului ROHU -386. Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

26.10.2021

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu anunță finalizarea proiectului

”Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Județean Békés” – acronim: CBC – HOSPEQUIP, cod ROHU – 386 în parteneriat cu Spitalul Central Județean Békés. Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, pentru obiectivul specific 4.1: Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite, Prioritatea de investiții 9/a: Investiții în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Partener Lider: Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

Partener de Proiect: Spitalului Central Județean Békés

Durata de implementare: durata de implementare a Proiectului este de  24 luni, Noiembrie 2019 – Octombrie 2021

Bugetul total al proiectului este 2,954,338.00 Euro, din care:

1.       Bugetul aferent Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea: 2,454,338.00 Euro (fonduri nerambursabile FEDR 85% – 2.086.187,30 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul Statului Român 13% – 319.039.40 Euro, contribuție proprie a Spitalului 2% – 49.111.30 Euro)

2.       Bugetul aferent Spitalului Central Județean Békés: 500,000.00 Euro (fonduri nerambursabile FEDR 85% – 425.000,00 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul Statului Maghiar 15% – 75.000.00 Euro, contribuție proprie a Spitalului 0%)

Evenimentul de închidere a proiectului se va desfășura marți, 26 octombrie 2021, de la ora 13:00, în Oradea, str. Louis Pasteur nr.26, sala de curs, prilej cu care vor fi prezentate rezultatele obținute în urma implementării proiectului, mai precis achizițiile de echipamente, precum și beneficiile acestora pentru creșterea calității serviciilor medicale destinate populației.

Informații suplimentare se pot obține de la adresa de e-mail: office@scmo.ro