iulie 15, 2024 00:09

Proiectul de reabilitare a Școlii Dacia a ajuns la final

Vineri, 28 ianuarie 2022, a avut loc la Școala Dacia din Oradea conferința de finalizare a implementării proiectului cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE DACIA DIN MUNICIPIUL ORADEA”, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri publice, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 115132.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de învățământ din Municipiul Oradea, respectiv Școala Gimnazială DACIA cu clasele I-VIII Oradea, în vederea reducerii consumurilor energetice mari si a emisiilor de CO2.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. O (1) clădire a Școlii Gimnaziale DACIA Oradea, eficientizată energetic

2. Reducerea consumului anual de energie primară cu 50% față de consumul inițial.

3. Scăderea estimată a emisiilor gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) la 16 kg/mp/an.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

Valoarea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) înregistrată la începutul implementării proiectului a fost 331,43  iar la finalul implementării proiectului (output) 65,47.

În privința consumului anual de energie primară (kWh/an), a fost înregistrată o valoare de 2.071.711,49 la începutul implementării proiectului, iar la finalul implementării proiectului (output) a fost înregistrată valoarea de 367.856,594.

Legat de consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) au fost înregistrate următoarele valori: 1.421.872,70 – la începutul implementării proiectului, respectiv 87.971,98 – la finalul implementării proiectului.

Pentru consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total au fost înregistrate următoarele valori: 506,32 – la începutul implementării proiectului, respectiv 89,90 – la finalul implementării proiectului.

Pentru consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) au fost înregistrate următoarele valori (pentru încălzire/răcire): 414,68 la începutul implementării proiectului, respectiv 50,60 la finalul implementării proiectului.

În cazul consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, la începutul implementării proiectului valoarea a fost 0, iar la finalul implementării proiectului a fost atinsă o valoare de 311.789,06.

În ceea ce privește consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) pentru preparare apa caldă de consum, la începutul implementării proiectului valoarea a fost 0, iar la finalul implementării proiectului a fost atinsă o valoare de 92.819,60.

În cazul consumului anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) electric, la începutul implementării proiectului valoarea a fost 0, iar la finalul implementării proiectului a fost atinsă o valoare de 43.494,58.

Referitor la consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) pentru încălzire/răcire, la începutul implementării proiectului valoarea a fost 0, iar la finalul implementării proiectului a fost atinsă o valoare de 175.474,89.

Procentul (%) din total consum energie primară realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 84,76 %. Consumul anual de energie primară a fost diminuat cu minim 50 % față de consumul inițial, iar emisiile de gaze cu efect de seră au fost diminuate la 16 kg/mp/an.

Impactul proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale DACIA cu clasele I-VIII din Municipiul Oradea. Valoarea totală a proiectului a fost de 8.856.959,30 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a reprezentat 7.523.907,15 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost de 1.150.715,21 lei.

Data de început a proiectului: 10.11.2017

Data finalizării proiectului: 31.01.2022

Alin Novac-Iuhas, directorul Școlii Dacia, a mulțumit echipei de implementare a proiectului din cadrul Primăriei Oradea, echipă coordonată de Daniela Moțoc, precum și predecesorilor de la conducerea școlii, care au muncit efectiv la realizarea acestui important proiect de rezultatele căruia beneficiază 1.000 de elevi, dascălii școlii și chiar părinții, care acum au convingerea că ai lor copii învață în cele mai bune condiții din Oradea.